Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Geliri 2 bin TL'den az, 4'te 1'i izin yapmıyor - İş-Yaşam Haberleri

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017” başlıklı araştırma raporuyla işçilerin sigortasız çalışanları da içeren, kapsamlı profilini çıkardı.

    Farklı eğitim, cinsiyet ve iş koşullarına göre örnekleme yoluyla seçilen 2 bin işçiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibarıyla işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1.894 lira görünüyor.

    Gazete Habertürk'ten Tahsin Akça ile Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2017 yılında net asgari ücretin 1.404 lira olduğu dikkate alındığında işçilerin ortalama net kazançları asgari ücretin biraz üzerinde görünüyor. Bu yıl ise asgari ücret 1603 liraya çıktığı için ortalama gelir asgari ücrete biraz daha yaklaşmış denilebilir. İşçilerin yüzde 66´sı 2000 liradan az gelir elde ediyor. İşçilerin yarısı ise 1401 lirayla 2000 lira arasında kazanabiliyor. Sigortasız işçiler ayda 1377 TL gelir elde ederken sigortalılarda ortalama net gelir 2045 TL’ye yükseliyor.

    YÜZDE 43’Ü ZAMANDAN ŞİKÂYETÇİ

    İşçilerin yüzde 54´ü ay sonunu zorlukla getirdiğini belirtirken, lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59´u ve sigortasız işçilerin yüzde 71´i ay sonunu zorlukla getirdiklerini ifade etmiş. Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizlik.

    Genel olarak işçilerin çalışma hayatından memnuniyet oranları düşük. İşçilerin yüzde 43´ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikâyetçi. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan az.

    DÖRTTE BİRİ YILLIK İZNE ÇIKMIYOR

    İşçilerin yüzde 25’i hiç yıllık izin kullanmadığını ifade etmiş. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48´e yükseliyor. Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor. Sendikalı işçilerde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşük.

    REKLAM

    YÜZDE 18’İ SİGORTASIZ

    İşçilerin yüzde 18´i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtiyor. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor.

    YÜZDE 55'İ EN AZ 1 GÜN FAZLA MESAİDE

    OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma 40.4 saat iken Türkiye´de 49.3 saat. İşçilerin yüzde 55´i haftada en az bir gün ve daha çok, fazla mesai yapıyor.

    EV SAHİBİ İŞÇİLERİN ORANI BATI'DA YÜZDE 38'E GERİLİYOR

    Araştırma sonuçlarına göre konut sahibi olan işçilerin oranı yüzde 44’te kalıyor. 2015 yılında Türkiye’de ortalama konut sahipliği oranı yüzde 60. İşçiler arasında kirada oturanların oranı yüzde 54. Yüzde 2’lik kesim ise ne ev sahibi ne de kiracı. Türkiye ortalaması kiracı oranı ise yüzde 23. İşçilerin konut sahipliği bölgesel olarak ciddi farklılaşmalar gösteriyor. Ev sahipliği batı ve orta bölgelerde yüzde 38-36 civarına gerilerken güney bölgesinde yüzde 54’e, kuzeyde yüzde 59’a ve doğuda yüzde 66’ya yükseliyor.

    'POLİTİKALARDA ÖNEMLİ YAPACAKTIR'

    Konfederasyon olarak bilimi en büyük yol gösterici olarak kabul edip, sendikal politikaların oluşturulmasında bilimsel araştırmaya büyük önem verdiklerini kaydeden DİSK Başkanı Kani Beko, “DİSK tarafından yaptırılan bu kapsamlı araştırmanın Türkiye işçi sınıfı gerçeğini anlama konusunda hem bilim dünyasına hem de sendikalara önemli veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz” dedi.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ