Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Üçüncü kişilere verilen zararlar kimi zaman milyonları bulabiliyor. Eğer sorumluluk sigortanız varsa bu yükü sigorta şirketi alıyor. Sorumluluk sigortalarının kişi veya kurumların üçüncü kişilere vereceği zararı tazmin ettiğini ifade eden Anadolu Sigorta Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigortaları Müdürü Serdar Tüfekçi, sattığınız bir ayıplı malın kişilere vereceği zarar, iş kazası sonucunda işçinin ölmesi, yaralanması, sakat kalmasından dolayı işverene açılabilecek tazminat davalarını kapsayan sorumluluk sigortalarının kişileri bu zor yüklerden kurtardığını ifade ederken özellikle bu sigortanın sağladığı hukuki korumaya dikkat çekti. 

Sorumluluk sigortaları nedir? Kimler sorumluluk sigortası yaptırmalı?

Sorumluluk sigortası sigortaladığımız kişi ya da kuruluşun bir kabahati, bir kusuru ve ayıbı nedeniyle başkalarına verebileceği zararlara karşı kendisine koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Sigortaladığımız bir kişi ya da kuruluşa bir tazminat ödeme değil onun mağdur ettiği başka kişilere karşı doğabilecek tazminat yükümlülüklerini karşılayan bir sigortadır. Herke sorumluluk sigortası yaptırabilir. Ancak ağırlıklı olarak tüzel kişilikler üzerinden sorumluluk sigortaları yaptırılıyor.

ARTIK AYRI POLİÇE HALİNDE YAPILIYOR

Sorumluluk sigortalarının faydaları nelerdir?

İstemeden yol açtığınız bir zarara karşı sizi bir tazminat ödeme yükünden kurtarıyor. İkincisi ise kamu yararı dediğimiz üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde mağduriyetlerinin tamamiyle giderilmesi yönünde önemli bir işlevi vardır.

-Sorumluluk sigortaları diğer sigortalara ek olarak mı yaptırılmalı?

Türkiye'de teamül olarak bu şekilde yapıldı şimdiye kadar. Yangın sigortalarının yanında bir ek teminat gibi verildi. Ama şu an gördüğümüz gerek piyasanın büyümesi gerek tazminat trendleri sorumluluk sigortalarının ayrı poliçeler ile düzenlendiğini gösteriyor. 

AYIPLI MALIN ZARARI DA KARŞILANIYOR

-Ürün sorumluluk sigortası nedir? Bu türde teminata girmeyen haller nelerdir?

Satılan bir ayıplı malın, kusurlu bir ürünün üçüncü kişiler, kullanıcılar nezdinde yarattığı zararların sigortasıdır. Yani bir mal başkasında bedeni veya maddi bir zarara yol açacak ve bunun sonunda üretici kusuru dolayısıyla bu zararı tazmin etme yoluna gidecek. Sigorta da tam bu noktada devreye girer. Ancak, hatalı malların piyasadan geri toplatılması ile ilgili bir garanti sunmaz. 

İşveren sorumluluk sigortası nedir?

Bu sigorta iş kazası sonucunda işçinin ölmesi, yaralanması, sakat kalmasından dolayı işverene açılabilecek tazminat davalarını kapsayan sigortadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağladığı yardımların üzerinde kalan tutarları veya SGK'nın hiç sağlayamadığı tutarları kapsar. Ülkemizin iş kazası istatistiklerinden görüldüğü üzere bu sigortaya ihtiyaç giderek artıyor. 

Sorumluluk sigortaları hukuki güvenceyi kapsar mı?

Bu sigorta türünün en önemli işlevi hukuki güvence. Tazminat talebi ile karşılaşıldığı zaman sigortalının savunulması hukuki süreçleri ve tüm mahkeme giderleri sigorta korumasının en temel yönlerinden birini oluşturuyor.