Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milli emlak genel tebliğine göre, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan taşınmazlar, teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar, Hatay ili sınırları, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri sınırları içinde bulunan taşınmazlar, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen taşınmazlar, bakanlıkça satışı uygun görülmeyen taşınmazlar ile tebliğle ilgili kanunlar kapsamında satılması uygun görülmeyen taşınmazlar kapsam dahilinde bulunmuyor.

Tebliğe göre, hak sahipleri, satın alma başvurularını 31 Aralık'a kadar çevre ve şehircilik il müdürlüklerine yapacaklar. Taşınmazların hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satışına çevre ve şehircilik il müdürlükleri yetkili olacak. Satış bedeli rayiç bedel olacak.

Taşınmazın; 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2'ye, dışında olması halinde ise 2000 m2'ye kadarlık kısmı satılacak. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılabilecek.

Satış bedeli, peşin veya satış bedelinin en az %10'u peşin, kalanı ise beş yıla kadar taksitli olarak ödenebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alma başvurusunda bulunan hak sahiplerinin başvuruları geçerli kabul edilecek.