Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 BİN 766 PERSONEL KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ

695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraç edildi.

TSK'DAN 637 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

JANDARMADAN 360, EMNİYETTEN 61, SAHİL GÜVENLİK'TEN 4 İHRAÇ

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

DİYANET'TEN 341 İHRAÇ

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYENLERE TEK TİP KIYAFET

696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİ

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

GEÇİCİ PERSONEL KALDIRILDI

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

115 KİŞİ İADE EDİLDİ

KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.,

ASFAT A.Ş. KURULDU

Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

17 KURUM KAPATILDI

KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ, CUMHURBAŞKANI'NIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

UZMAN ERBAŞA SİLAH EDİNME HAKKI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

MİT PERSONELİ YAZILI BAŞVURU İLE İSTİFA EDEBİLECEK

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

DANIŞTAY'A 16, YARGITAY'A 100 YENİ ÜYE KADROSU

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

DANIŞTAŞ MENSUPLARININ SAĞLIK GİDERLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden ödenecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.

UZMAN JANDARMALARIN MECBURİ HİZMET SÜRESİ UZATILDI

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzman jandarmaların mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa atanmalarından itibaren 15 yıl olacak.

Buna göre, 3160 sayılı "Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu"na, "Emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür." maddesi eklendi.

KHK ile 3466 sayılı "Uzman Jandarma Kanunu"nda da değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda, uzman jandarmaların 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp (atama) tarihinden itibaren 15 yıl olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, durumları ilgili fıkra hükümlerine uyan uzman jandarmalardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler, ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmıyla orantılı şekilde kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödeyecek.

6758 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"da yer alan "Pilotlara ödenecek tazminat" bölümüne, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli pilotlar da eklendi.

JANDARMA'NIN TRAFİK YETKİLERİNE DÜZENLEME

OHAL kapsamında yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlendiği Karayolları Trafik Kanunu'nun 5. maddesi, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri de eklenerek yeniden düzenlendi.

696 sayılı KHK ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre Jandarma Genel Komutanlığına verilen görevler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kurulan Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve illerde trafik şube müdürlükleri ya da kısım amirlikleri ile il ve ilçe trafik zabıta kuruluşları tarafından yürütülecek.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenlemede şu şekilde yer aldı:

"Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. Ayrıca bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak."

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları ile görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar, İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Yeni düzenlemeyle, daha önce polisin sorumluluk alanı dışında trafik hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan jandarma, bundan böyle görevini Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yürütecek.

YARGITAY'DAKİ TEMYİZ İNCELEMELERİ DURUŞMASIZ YAPILABİLECEK

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile özellikle yüzlerce sanıklı darbe girişimine ilişkin davaların Yargıtay'daki temyiz incelemelerinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının yargılandığı darbe davalarında sanık sayılarının fazlalığı nedeniyle Yargıtaydaki temyiz incelemesi usulünde değişikliğe gidildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "duruşmalı inceleme"yi düzenleyen maddesinde KHK ile yapılan değişiklikle Yargıtaydaki temyiz incelemesinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Mevcut düzenlemede Yargıtaydaki temyiz incelemeleri 10 yılın üzerinde hapis cezasını gerektiren suçlarda duruşmalı görülüyordu.

Değişiklikle 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, uygun görmesi halinde incelemeyi duruşma yoluyla yapabilecek.

AÇIK CEZAEVİLERİNDE İNFAZ 5 YIL DAHA UZATILDI

696 sayılı KHK ile ayrıca 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar haricinde, kasıtlı suçlardan dolayı üç yıl veya daha az, taksirli suçlardan dolayı beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilenler ile adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların cezalarının açık cezaevlerinde infaz edileceğine ilişkin kanun hükmünün 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacağına ilişkin düzenleme, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN HİZMET ALIMI YAPILMAYACAK

MİT müsteşarlığı hariç olmak üzere kamu idareleri, üniversiteler ve belediyeler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak. KHK ile Kamu İhale Kanununun personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı maddelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, MİT Müsteşarlığı hariç genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, özel bütçeli diğer idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu idarelerinin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak.

Ayrıca, sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü de şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, diğer idareler ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamayacak ve buna imkan sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmayacak.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet almalarını kapsıyor.

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park, bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, temizlik işlerine ilişkin alımlar, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecek.

DANIŞMANLIK VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ALINABİLECEK

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılacak.

Danışmanlık, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyecek.

Danışmanlık için olanlar hariç personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alması zorunlu olacak.

Uygun görüş, bu kapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlar dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsayacak.

TSK'NIN PİLOT İHTİYACININ KARŞILANMASI

Herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilotlarla, ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az bin saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan isteklilerin, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'de yeniden pilot olarak görevlendirilmelerine yönelik uygulamanın süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

İŞTE YENİ İHRAÇ VE İADE LİSTESİ

1 SAYILI LİSTE İHRAÇ EDİLEN PERSONEL

2 SAYILI LİSTE GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL

3 SAYILI LİSTE RÜTBESİ ALINAN PERSONEL

4 SAYILI LİSTE KAPATILAN KURUMLAR

5 SAYILI LİSTE AÇILAN KURUMLAR

6 SAYILI LİSTE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER