Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mevzuata göre, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Tazminat hesabı yapılırken, brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Kıdem tazminatında bir tavan belirleniyor. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmıyor. Çalışanın geliri bu tavan tutarın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli oluyor. Ancak gelir bu tavan tutarın üstündeyse, maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı hesaplamasına esas ücretin bir tavanı vardır. Bu tavan her sene devlet tarafından belirlenir. 2018 yılı ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı 5.001,76 TL'dir.

 

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

Aşağıdaki bilgiler doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanır.

İşe Giriş Tarihi :
İşten Ayrılma Tarihi :
Aylık Brüt Ücret :
Yıllık Toplam Brüt İkramiye :
Aylık Brüt Yemek ve Ulaşım Ücreti :
Diğer Brüt Ödemeler (Yıllık Toplam) :
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı :

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması:

Brüt Ücret: 2.000,00 TL

Giriş Tarihi: 02.06.2015

Çıkış Tarihi: 10.08.2017

Giriş ve Çıkış Tarihi Farkı: 8 gün 2 ay 2 yıl

Çıkan sonuç gün bazında toplanır ve elle yapıldığı için +1 gün eklenir:

1 gün + 8 gün + 60 gün + 730 gün = 799 gün çalıştı. ( Normal gün hesabı)

Kıdem Günü: 799 * 30 gün /365 = 65,67 gün

Günlük Brüt Ücret: 2.000 TL/30 = 66,66 TL

Brüt Kıdem Tazminatı: 65,67 * 66,66 = 4.377,56 TL

Damga Vergisi: 4.377,56 TL * 0,00759 = 33,22 TL

Net Kıdem Tazminatı: 4.377,56 TL – 33,22 TL = 4344,34 TL

2018 yılı için tavan tazminat tutarı geçen kişi için örnek hesaplama:

Tam olarak 2 yıl çalıştığını ve brüt ücret 10.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda hesaplama için 10.000 TL değil, tavan ücret olan 5.001,76 TL kıdem tazminatı hesaplamasında baz alınacak. Sonuç olarak 5.001,76 TL * 2 = 10.003,52 TL kıdem tazminatı ödemesi yapılacak.

İhbar tazminatı

İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar tazminatı, işverenin işçiyi çıkarmadan ya da işçinin iş yerinden ayrılmadan önce karşı tarafa haber vererek mağdur olmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir tazminat veya süredir.

İşte tarafların birbirine önceden haber vermesi gereken süreye ihbar süresi, gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele ihbar tazminatı denir.

İşçinin çalıştığı sürenin uzunluğuna göre ihbar süresi: 

Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat tutarı
6 aydan az 2 hafta 2 haftalık brüt ücret /14 Gün
6 ay - 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık brüt ücret/28 Gün 
1,5 yıl - 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık brüt ücret/42 Gün
3 yıl ve üzeri 8 hafta 8 haftalık brüt ücret/56 Gün

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Örnek Hesaplama

Bildirim tarihinde (ihbar süresi başlamadan) işten çıkarılan bir kişi 2.000 TL brüt maaş alsın ve aynı yıl içerisinde 7 ay çalışmış olsun. Bu durumda:

Günlük Brüt Ücret: 2.000 TL / 30 gün = 66,66 TL

7 Ay Çalışan Kişinin İhbar Süresi: 28 gün

Brüt İhbar Tazminatı: 66,66 * 28 = 1.866,48 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 1.866,45 * %15 = 279,96 TL (Vergi dilimleri sayfanın sonunda mevcut.)

Damga Vergisi Kesintisi: 1.866,45 TL * 0,00759 = 14,16

Kesintiler Toplamı: 279,96 + 14,16 = 294,12 TL

Net İhbar Tazminatı: 1.866,45 TL – 294,12 TL = 1.572,33 TL

Not: Toplam brüt ücret yıl içerisinde 14.000 TL olduğu için %15 vergi dilimi uygulanmıştır.