Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Dr. Canan Karatay’ın geçtiğimiz günlerde hakkında Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince herhangi bir disiplin cezası işlemi tesis edilmediği şeklinde beyanda bulundu.

Bununla ilgili olarak, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) adına Av. Tahir Yahya İlhan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama şöyle;

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından, Müvekkil müşteki Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) adına basın açıklaması yapma gereği doğmuştur.

Müvekkil TJOD adına, gebelikte uygulanmakta olan bir tetkik türü konusundaki görüşünü basın açıklamaları ile kamuoyuyla doğrudan paylaşan ve TJOD’nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı üyelerini zor durumda bırakarak, halk sağlığı konusunda kaotik bir ortam yaşanmasına yol açan Sayın Dr. M. Canan Efendigil Karatay hakkında, İstanbul Tabip Odası’na 5 Ocak 2015 tarihinde şikayette bulunulmuştur.

Başvurumuz üzerine yürütülen soruşturma sonunda,  İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından,  06.10.2015 tarihinde, Dr. M. Canan Efendigil Karatay’ın "Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezasıyla Cezalandırılmasına" ve "Ceza Süresinin 15 Gün Olarak Belirlenmesine" karar verilmiştir. Bu karar taraflara tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı, TJOD adına Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu nezdinde, cezanın aşağı hadden verilmiş olmasının isabetli olmadığı gerekçesiyle vekaleten itiraz edilmiştir. İtirazımız halen Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu gündemindedir.

 Sayın Dr. M. Canan Efendigil Karatay, 6 Ocak 2016 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla meslekten men edildiği iddialarının gerçek olmadığını beyan ederek, "Kimse beni meslekten men edemez ve men edilmedim” şeklinde açıklamada bulunmuştur. Bu açıklaması gerçek durumla bağdaşmadığı gibi, afallatıcıdır da.  Zira, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı anılan kararı kendisine tebliğ ettiği gibi, yetkili organları da kararın açıklandığı tarihte konu hakkında basına açıklamada bulunmuştur.

Sayın Dr. M. Canan Efendigil Karatay’ın, kamuoyunun meseleyi farklı şekilde algılamasına yol açacak şekilde basın açıklamalarında bulunması nedeniyle, herhangi bir yanlış anlamaya meydan verilmemesi bakımından, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması ve aydınlığa kavuşturulması zorunluluğu doğmuştur. Şikayet, sadece ilgilinin bir tıbbi tetkik hakkındaki farklı görüşünden kaynaklanmamaktadır. Karardan da anlaşılacağı üzere konu, hekimlerin mesleki çalışmalarını yürütürken ve halkı bilgilendirirken uymaları gereken mesleki ve etik kural ve ilkelerle ilgili olup, hayati derecede önem arz etmektedir. Konu kamu sağlığını doğrudan ilgilendirdiğinden, kararda yer alan açıklamalar dışında hiçbir ek yorumda bulunmadan, takdiri Hekimler, Sağlık alanı ilgilileri ve vatandaşlarımıza ait olmak üzere,  İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’nca müvekkil derneğe tebliğ edilen kararı kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur."