Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız ve ülkemizi hak ettiği yere getirteceğiz diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı. Bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz." açıklamasında bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"BU YAPININ SÜRDÜRÜLEMEZ OLDUĞU ORTADA"

"Bugün de ekonomide temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan Finansal sitemin mevut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden  bir konuma gelmiştir. Adeta tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu yapının sürdürülemez olduğu ortadadır. Bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır."

'KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

"Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulurken ülkelerin kendi içerisinde makas sürekli açılırken oturup bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz. Küresel ekonomik ve finansal sitemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi insan odaklı ve üretimin asli unsur bir yapıya süratle gelmesi gerekiyor."

"Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda."

'İSTANBUL'U KÜRESEL BİR FİNANS MERKEZİ YAPMA HEDEFİMİZ ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK GECİKTİK'

"İstanbul'u küresel finans merkezi yapma hedefinde çok geciktik. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz"

'GELECEĞİN DÜNYASINDA FAİZE DAYALI SİSTEM YERİNİ YENİ FİNANSAL MİMARİYE BIRAKACAK'

"Dünya 5'ten büyüktür açıklamamız sadece siyasi karar almam ve güvenlik uygulamalarına yönelik değil. Bize göre adaletsizliği sürekli büyüten bu sistem tüm unsurlarıyla tartışılmalı uzlaşma yoluyla yeniden inşa edilmeli. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır. Geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum."

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÇOK DAHA DENGELİ

"Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modeli tercihi giderek artıyor."

"Alternatif finans sistemindeki tüm araçlarındaki tüm gelişmelere rağmen bugün ülkemizde bankacılık sektörünün toplam finans sektörü içerisindeki payı yüzde 90'lar civarında. Halbuki gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bu payın çok daha dengeli dağıldığını biliyoruz"

'BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN YÖNTEMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP'

"Özellikle son 2 yıldır yaşadığımız tecrübeler bize bankacılık dışı finansman yönteminin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gösterdi. Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri destek sağlamadı. En ihtiyaç duyulan dönemde kredi muslukları kapatılan reel sektörümüzün adeta altı boşaltıldı."

"ZOR DÖNEMDE YALNIZ BIRAKMADIK"

"Bilançolarında herhangi bir sorun olmadığı halde sırf yaşadıkları mali sıkıntılar sebebiyle pek çok firma üretimden çekilme noktasında kaldı. Üreten istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemde yalnız bırakmadık."


'KATILIM BANKACILIĞI DİYE BİR KAVRAM OLMAZ'

"Başından beri hep katılım bankacılığı, katılım bankacılığı derler dururlar ben buna hep karşı çıktım. Zira katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz. Eğer faizsiz sistemse işte şimdi söylüyoruz katılım finans sistemi."

"Demokrasimize yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi de menziline alan bir ihanet olduğunu biliyoruz. Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında doğrudan ekonomimize saldırdılar."

"Maltepe'deki külliye bittiği anda Marmara üniversitesi daha derli toplu, bütün öğrenci ve öğretim üyeleriyle iç içe bir külliyeye sahip olmuş olacağız."