Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.  Enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam etmekte olduğuna vurgu yapan TCMB, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2'de tuttu. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13'ten yüzde 16'ya, 2020 yıl sonu için yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi. Petrol fiyatı tahmini de 63.1 dolardan 67.2 dolara çıkarıldı.


TCMB Başkanı Murat Çetinkaya "Ocak Enflasyon Raporu'nu takip eden dönemde Türk Lirası'nın görece ılımlı seyri, talep koşulları ve geçici vergi indirimleri enflasyondaki düşüşü sürükleyen unsurlar oldu. Mevcut Rapor döneminde işlenmemiş gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artışlar enflasyon görünümünü yukarı yönlü etkiledi. Buna karşın, hedeflenen patikayla uyumlu bir sıkı para politikası altında çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşme, çıktı açığındaki genişleme ve yönetilen/yönlendirilen fiyat artışlarına ilişkin aşağı yönlü güncelleme yukarı yönlü etkileri telafi etti. Söz konusu etkilerin birbirini dengelemesi nedeniyle 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedik" dedi.


'TCMB KARAR METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KISA VADELİ BİR SİNYAL DEĞİL'

Çetinkaya, TCMB'nin 25 Nisan'daki Para Politikası Kurulu karar metnindeki değişikliğin kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal yaklaşım olduğunu söyledi. Çetinkaya "Metindeki değişim gerektiği zaman sıkılaştırma döngüsü olabileceğine işaret" dedi.  TCMB Başkanı yukarı yönlü risk olursa ilave sıkılaştırma yapılacağına vurgu yaptı.

'REZERV RAKAMLARINDA GÖRÜLEN DALGALANMA İSTİSNAİ DEĞİL'

TCMB'nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapan Çetinkaya rezerv rakamlarında görülen dalgalanmanın istisnai olmadığını belirtti. Çetinkaya"Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik" dedi. Çetinkaya rezervlere bakarken trende, orta vadeye bakılması gerektiğini ifade etti.  Çetinkaya rezervler konusunda ilave bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

'SWAP ADIMI PİYASADA ETKİN İŞLEYİŞ İÇİN ATILDI'

Çetinkaya, swap adımının piyasada etkin işleyiş için atıldığını vurguladı."Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz" diyen Çetinkaya "Bizim sunduğumuz araçlar ya da piyasalar geçici değil. Biz ihtiyaca göre farklı araçları devreye alabiliyoruz" ifadesini kullandı.

'PİYASA FAİZLERİ TCMB POLİTİKA FAİZİ ETRAFINDA DALGALANIYOR'

Piyasa faizlerinin TCMB politika faizi etrafında dalgalandığını belirten Çetinkaya, kredi-mevduat faizlerinde normalleşme gördüklerini kaydetti.

'TCMB'NİN BİR KUR HEDEFİ OLMAZ'

"TCMB'nin bir kur hedefi olmaz" diyen Çetinkaya "Kur gelişmeleri para politikasında elbette dikkate alınabilir" ifadesini kullandı.

'SAKİNLEŞMEDEN SONRA İLETİŞİMİ TERCİH EDİYORUZ'


İhtiyaç olursa iletişimdeki iyileşmelere devam edeceklerini kaydeden Çetinkaya "Kargaşa, gürültü ortamında değil sakinleşmeden sonra iletişimi tercih ediyoruz" dedi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Enflasyon raporunda rezerv analizleri yer alıyor

Küresel iktisadi faaliyette bir süredir gözlenen ivme kaybı 2018 yılının son çeyreğinde de sürdü.

2019 yılı küresel büyüme görünümüne dair riskleri ağırlıklı olarak aşağı yönlü. Bunun birinci nedeni küresel ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi, ikincisi ise yavaşlama eğiliminin derinleşmesi durumunda kısıtlı bir politika alanının bulunması.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PORTFÖY AKIMLARI DALGALI

Enflasyon oranları yılın ilk çeyreğinde gelişmiş ülkeler grubunda gerilerken gelişmekte olan ülkelerde bir miktar yükseldi

Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme süreçleri yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde durakladı.

Söz konusu normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı

Gelişmekte olan ülkelerde yönelen portföy akımları dalgalı bir seyir izlemekte

TÜFE üzerinde ÜFE baskısı ilk çeyrekte de sürdü

Ekonomideki dengelenme ilk çeyrekte de devam etti

İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARI TAHMİNİN ÜZERİNDE ARTTI

İşlenmemiş gıda fiyatları tahminin üzerinde arttı

Tüketici enflasyonu yılın ilk çeyreğinde 0.6 azalarak yüzde 19.7'ye geriledi.

Gıda ve hizmetlerinin enflasyona katkısı önceki çeyreğe kıyasla yükseldi.

Finansal koşullardaki sıkılık ve istihdamdaki yavaşlama 2018 yılının son çeyreğinde iç talebi sınırlamaya devam ederken net ihracat iktisadi faaliyeti destekledi. Bu gelişmeler sonucunda toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı belirginleşti.

FİNANSAL KOŞULLAR HALA SIKI

Finansal koşullar hala sıkı

Kredi büyümesi ilk çeyrekte ılımlı artış kaydetti

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE YÖNELİK RİSKLER DEVAM ETMEKTE

Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam etmekte

TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltildi

TCMB 2019 YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 14.6'DA TUTTU

TCMB 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu

TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2'de bıraktı.

2019 yılında enflasyondaki düşüşte reel kurun ılımlı bir değerlenme eğilimi sergilemesine bağlı olarak maliyet baskılarının hafiflemesi ve iç talepteki yavaş seyrin belirleyici olacağı değerlendirilmekte.

 

İLK RAPORDA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14.6'YDI

TCMB, ilk raporunda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 14.6, gelecek yıl için yüzde 8.2 olarak belirlemiş, orta vadede yüzde 5.0 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörmüştü.  TÜFE yıllık bazda yüzde 19.71 seviyesinde bulunuyor. TCMB beklenti anketinde ise yıl sonu tahmini yüzde 16.23 düzeyinde.

Bu yıl için gıda enflasyon beklentisi yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarıldı

Petrol fiyatı tahmini 63,1 dolardan 67,2 dolara yükseltildi

TCMB KARAR METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KISA VADELİ BİR SİNYAL DEĞİL

TCMB karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil

REZERVLER KONUSUNDA KAPSAMLI BİLGİ İHTİYACININ FARKINDAYIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya sunumunun ardından soruları da yanıtladı. Soru-cevap bölümünde şu konular öne çıktı:

Rezervler konusunda kapsamlı bilgi ihtiyacının farkındayız

REZERV RAKAMLARINDA GÖRÜLEN DALGALANMA İSTİSNAİ DEĞİL

Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil

Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik

REZERVLERE BAKARKEN TRENDE, ORTA VADEYE BAKILMALI

Rezervlere bakarken trende, orta vadeye bakılmalı

SWAP ADIMI PİYASADA ETKİN İŞLEYİŞ İÇİN ATILDI

Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı

Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.

 Bizim sunduğumuz araçlar ya da piyasalar geçici değil. Biz ihtiyaca göre farklı araçları devreye alabiliyoruz.

Amaç piyasanın etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak. Kullandığımız araçlar buna hizmet ediyor. Dönemsel olarak kullanım oranları ve talep farklı olabilir. Biz belli sürede uygulamada bir tepki verebiliriz

PİYASA FAİZLERİ TCMB POLİTİKA FAİZİ ETRAFINDA DALGALANIYOR

Piyasa faizleri TCMB politika faizi etrafında dalgalanıyor

Kredi-mevduat faizlerinde normalleşme görüyoruz

TCMB'NİN BİR KUR HEDEFİ OLMAZ

TCMB'nin bir kur hedefi olmaz

Kur gelişmeleri para politikasında elbette dikkate alınabilir

Metindeki değişim gerektiği zaman sıkılaştırma döngüsü olabileceğine işaret

Aktarım mekanizmasının çalışmamasına kayıtsız kalamayız

Rezervler konusunda ilave bilgilendirmeye devam edeceğiz

YUKARI YÖNLÜ RİSK OLURSA İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILIR

Yukarı yönlü risk olursa ilave sıkılaştırma yapılır

Gıda fiyatlarında olumsuz sürprizleri aşamadık

İhtiyaç varsa iletişimdeki iyileşmelere devam ederiz

Kargaşa, gürültü ortamında değil sakinleşmeden sonra iletişimi tercih ediyoruz

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ DE AÇIKLANACAK

TCMB enflasyon raporunun yanı sıra bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri