Trafik Sigortası Genel Şartları değiştirildi. Yapılan düzenleme ile trafik sigortasında bedeni tazminat ve değer kaybı hesaplamalarında standardizasyon getirilerek hasarların daha hızlı giderilmesi sağlanacak. Düzenleme ile bedeni hasarlarda tazminat ödemesi için baz alınan asgari ücret davaların bitip anlaşmaların sağlandığı tarih değil kazanın olduğu günkü asgari ücret olarak belirlendi. Araçlarda kaza yaptıklarında oluşan değer kaybı tazminatı da görüş ayrılığı olduğu için Tahkim Kurulu'nda birikme vardı. Şimdi gri alanlar kaldırıldığı için mahkeme ve Tahkim Kurulu'nda dosyaları azalacak. Bu gelişmenin iki etkisi olacak. Bunlardan ilki kazazedelerin dosyalarını satın aldıktan sonra dava yapılan giden ve yasal düzenlemeler muğlak olduğu için dava kazanıldığında buradan ciddi kazanç sağlayan ölüm tacirlerinin işlerini ellerinden alacak. İkinci oyarak sigorta şirketleri üzerinde baskı unsuru olan belirsizlik ortadan kalktığı için karar trafik sigortasında indirimi beraberinde getirebilir. Ancak yeni uygulama 1 Nisan 2020'den sonra geçerli olacak. Bu nedenle gelişme sigorta şirketlerinin bilançosuna en erken 2021'de yansıyacak. Buna rağmen belirsizlik ortadan kalkacağı için sigorta şirketlerinin eli rahatlayacak.

Türkiye Sigorta Birliği de (TSB) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni zorunlu trafik sigortası genel şartlarıyla birlikte genel şartların daha önce yapılan Kanun değişikliklerine uyumlu hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, değişikliklerde değer kaybı, eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandığı vurgulandı.

DAVA KONUSU OLUYORDU 

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki düzenlemelerin kanuni dayanağının sağlandığını belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi: “Bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık  olmaması hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açıyor ve özellikle bedeni tazminatlardaki uyuşmazlıklar yargıya intikal ediyordu. Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar  nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Aynı zamanda maliyetler arttığı için trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu. Diğer taraftan  bu durum sigorta şirketlerimizin mali sonuçlarına  olumsuz olarak yansımaktaydı.  Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza  zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir  mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz.”

YARGI KARARLARI İLE UYUMLU HALE GELDİ

Genel Şartlardaki  değer kaybı hakkındaki  düzenlemeyle ilgili olarak Benli, ““Değer kaybı hesaplamasında standardizasyon olmaması nedeniyle hesaplamalarda oluşan uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınması maliyetleri artırıyordu. Bu da yargıya ciddi bir yük getirmesinin yanında, sigorta fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Bu çerçevede, uygulamada oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, değer kaybı hesaplamasına objektif kriterlere dayanan bir hesaplama yöntemi getirildi. dedi.

Destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminat hesaplanmasında, anlaşmazlıkların hızlı  bir şekilde çözülmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla daha önceki yargı kararları da dikkate alınarak yeni bir hesaplama metodu hazırlanarak genel şartlara eklendi. Böylece, bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlanarak hasarların daha hızlı şekilde giderilmesi hedefleniyor.