Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler İş-Yaşam Türk tasarımına uluslararası rota - İş-Yaşam Haberleri

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan 2018-2020 Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin sanayideki rekabet gücünü doğrudan etkileyen tasarımda küresel bir marka haline gelmesini sağlamak amacıyla etkin çalışmalar yürütülecek.

    Hedefler kapsamında, kamu ve özel sektörün tasarım, yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek.

    İşletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerinin yer alacağı "Tasarım Vadisi" 2020 yılı sonuna kadar kurulacak. Vadide tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar oluşturularak, tasarımcıların ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermesi sağlanacak.

    REKLAM

    Bu kapsamda, dünyadaki örnek tasarım kümelenme modelleri incelenecek. Türkiye'de tasarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınarak yer tespit edilecek ve fizibilite raporu hazırlanacak.

    Fizibilite raporu doğrultusunda Tasarım Vadisi Projesi çalışmaları tamamlanacak.

    ULUSLARARASI TANITIMA SAĞIRLIK VERİLECEK

    Yapılacak çalışmalarla Türk tasarımcıları ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesi sağlanacak. Türk tasarımına yön veren tasarımcıların hayatı ve başarı hikayeleri yayımlanacak. Türk tasarımının uluslararası tanıtımının sağlanmasına yönelik iletişim stratejisi belirlenecek ve uygulanacak. Türkiye'nin kültür coğrafyasındaki Türk tasarımının değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla ilki gelecek yıl olmak üzere, iki yılda bir Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecek. Tasarım farkındalığını artıracak kısa film, çizgi film, belgesel, haber ve başarı öyküleri gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak. Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle ortak faaliyetler düzenlenecek.

    REKLAM

    DESTEKLERİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK

    Türk Tasarım Danışma Konseyi de daha etkin hale getirilecek.

    Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve bu alanda girişimcilik desteklenecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları tarafından yıl sonuna kadar tasarıma ilişkin mevcut desteklerin analizleri yapılacak ve iyileştirme önerileri geliştirilecek. Hazırlanan analiz raporları çıktıları doğrultusunda destek mekanizmalarında gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek.

    Endüstriyel tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine, değerlendirme kriteri olarak dahil edilecek.

    Tasarım gerektiren Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine ilişkin seçim ve değerlendirme kurullarına tasarım akademisyenleri ile profesyonellerinin katılması sağlanacak.

    Tasarım alanında insan kaynağı kapasitesi ve niteliği artırılacak. "Teknoloji ve Tasarım" dersi öğretmenlerinin tasarım konusunda mesleki yeterlilikleri güçlendirilecek.

    REKLAM

    TASARIM MÜZESİ KURULACAK

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRKPATENT tarafından 2020 yılı sonuna kadar Tasarım Müzesi açılacak.

    Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecek. Türkiye'nin tasarım faaliyetlerinin sektörel analizi yapılacak. Türk kültürü öğeleri ve yerel bilgiler derlenerek tasarımcıların kullanımına sunulacak.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ