Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK'da Vakıflar Bankası hisseleri ile ilgili önemli bir değişiklik kararı yer aldı.

Buna göre Türkiye Vakıflar Bankası'nın hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamının bedeli karşılığında Hazine'ye devredilmesine karar verildi.

BEDEL NASIL BELİRLENECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği ve bankanın toplam sermayesi içerisinde yüzde 58.4 oranına denk gelen (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı, Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazine'ye devredilecek.

Bedeli belirlenen hisselerin tamamı, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilecek.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilecek.

İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.

BANKANIN MEVCUT HİSSE YAPISI

Vakıflar Bankası hisselerinin yüzde 25.22'lik kısmı halka açık olarak Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Hazine'ye devredilecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (A) grubu hisselerinin payı yüzde 43, (B) grubu hisselerin payı ise yüzde 15.45. Böylece Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tüm hisselerinin banka sermayesi içerisindeki payın yüzde 58.5'e ulaşıyor.

Banka içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın payın da yüzde 16.10 seviyesinde bulunuyor.

Vakıfbank hisseleri Cuma günü kapanış itibariyle 6.40 TL'ydi. Bankanın piyasa değeri 4.16 milyar dolar iken, Hazine'ye devredilecek olan yüzde 58'lik Vakıflar Genel Müdürlüğü hisselerinin piyasa değeri ise 2.4 milyar dolar seviyesinde.

Diğer hisselerin devrine ilişkin yetki

Öte yandan Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (sandık), Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yetkili olacak.

Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek.

Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Başbakan Yardımcısı Şimşek yetkili olacak.

Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığınca nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanacak.

Hazineye devredilen hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından idare ve temsil edilecek. Devir ile ilgili işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devir bedelinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları ile diğer her türlü masraf Banka tarafından karşılanacak. Devir ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak.

Bu düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkili olacak.