Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yeni ekonomi reform paketiyle birlikte araştırılmaya başlanan varlık barışı gündemden düşmüyor. Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın varlık barışı çağrısından sonra merak edilmeye başlanan Varlık Barışı nedir? Varlık barışı ne demek, ne anlama geliyor?

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Türkiye'de ilki 2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de uygulamadan yararlanabilecek.

VARLIK BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran'a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10'uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ" METNİ (VARLIK BARIŞI) İÇİN TIKLAYINIZ