Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),geçen yıl çıkartılan 7143 sayılı kanun kapsamında prim borcunu yapılandıran mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık getirdi. Kanun ile prim borçlarına 18 taksite (36 ay) kadar ödeme imkânı sağlandı. Ancak, ilk iki taksitin ödenmemesi veya bir yılda ikiden fazla taksitin aksatılması halinde yapılandırma hakkı kayboluyor.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genel yazıda, genel müdürlüğe ulaşan bilgilerden, SGK’ya olan borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran işverenlerin değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksattığı veya yapılandırmalarının bozulduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Bu işverenlerin yapılandırmalarının devamı için, talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, “dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin” ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek işlem yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Yapılandırmaya ilişkin geçen yıl çıkartılan genelgede, aksatılan yapılandırma taksitine mahsup işleminin, sadece o aya ilişkin cari ödemeler ile yapılabilmesine izin verilmişti. Artık, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin mahsup işlemi yapılabilecek.

TEŞVİKLERE DİKKAT

Asgari ücret desteği başta olmak üzere birçok teşvikten yararlanmanın ön koşulu olarak, kuruma prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için bir yıl içinde ikiden fazla cari ay prim ödemesinin de aksatılmaması koşulu aranıyor.

Genel yazıya göre, aktarılacak cari ay primleri nedeniyle yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce “zor durum” belgesi verilecek.

Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde, bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret destekleri iptal edilecek. Cari ay primlerini yapılandırma taksitlerine mahsup etmek isteyen işverenlere, bu hususta bilgi verilecek.

DAHA ÖNCE DE KOLAYLIK SAĞLANDI

Prim borçlarını yapılandıranlara daha önce de çeşitli kolaylıklar sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları 31 Ağustos ve 31 Ekim’e kadar ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapılandırması bozulanlara, bu tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme hakkı verildi.

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlara da gecikme faizi ve gecikme cezası olmaksızın borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeme olanağı sağlanmıştı.

YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Prim borçlarını yapılandıran ve yapılandırılan taksiti aksatmayan BAĞ-KUR’lular SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Prim borcunu yapılandırmamış veya yapılandırması bozulmuş olan BAĞ-KUR’lular ile GSS prim borcu olanlar da 31 Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Ancak bu kişiler, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar.

BAĞ-KUR ve GSS prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin hastanelerinden sağlık hizmetleri alabiliyorlar. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ile özel üniversitelere ait hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında, bedelini kendileri ödemeleri gerekiyor.