Kamu ile işçi ve işveren sendikaları “sosyal diyalog” yolunda önemli bir adım attı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarının yöneticileri, kamudan katılımcılar ile birlikte Antalya’da üç günlük toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi işçi ve işveren arasında uzlaşmanın zor olduğu konulara özellikle girilmedi. Taraflar arasında diyalog başlatılmasının ilk adımı olarak üzerinde mutabakat sağlanmasının kolay olduğu konular tercih edildi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği forum, ilk kez kamu, işçi ve işveren kuruluşlarını ortak bir amaç etrafında buluşturdu. Forum kapsamında kadın, engelli, çocuk, çevre ve yaşlılar ile ilgili beş ayrı komisyon oluşturuldu. Her komisyonda, somut üç öneri belirlendi. Komisyonların tespit ettiği öneriler yaklaşık 400 kişiden oluşan katılımcılar tarafından oylandı. Her başlık ile ilgili bir hedef üzerinde mutabakat sağlanarak, hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Taraflar bir anlamda bu hedefler için kamuoyuna taahhütte bulundu.

“Birlikte Mümkün Türkiye” sloganı kullanılan foruma, Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE),Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC),Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) temsilcileri de katıldı.

BEŞ YILDA 10 MİLYON AĞAÇ

Ortak Paylaşım Forumu’nda alınan kararlar şöyle:

ÇEVRE: Üye sendikalara bağlı işyerlerinde 2 milyon işçi çalışıyor. Bu amaçla işçi başına her yıl 1 ağaç dikilecek. Yılda 2 milyon, 5 yılda 10 milyon ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

ENGELLİLER: 2020 yılı sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilecek.

KADINLAR: 2023 yılına kadar sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarından en alt işçi temsilciğine kadar tüm kurullarda en az 1 kadın üye bulundurulacak.

ÇOCUKLAR: Çocukları uyuşturucudan korumak amacıyla ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi işbirliği ile madde bağımlılığı eğitimleri verilecek.

YAŞLILAR: Yaşlanmakta olan bireylere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulacak.

NEDEN ZOR KONULARA GİRİLMEDİ?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, neden kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi tartışmalı konuların gündeme gelmediğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, işçi işveren sendikalarını aileye benzetti. Akkol, aile fertlerinin 30-40 yıldır biraraya gelmediğini, birbirlerini tanımadıklarını belirterek, uzun sure birbirinden bu kadar uzak kalmış grupları bir araya getirip zor konulara girilmesinin sonuç vermeyeceğini söyledi. Akkol, dünyada da bu konuları konuşmanın zor olduğunu vurgulayarak, bu forumla diyalog ortamı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu yıl, işyerlerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan 190 sayılı sözleşmeyi kabul etti. Sözleşme, üye ülkelerce onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Akkol, kadın başlığı altında neden işyerinde taciz ve şiddet konusuna yer verilmediğine ilişkin bir soru üzerine, sözleşme haziran ayında kabul edildiği için detaylı bir hazırlık gerektirdiğini, bu konuyu yetiştiremediklerini söyledi. Akkol, bununla birlikte 23 sendika olarak sözleşmeyi gündemlerine aldıklarını ekledi. Akkol, sendikalarda kadınların oranının yüzde 7 düzeyinde bulunduğunu, kurullarda 13 erkek üyeye karşılık sadece 1 kadın bulunduğunu, 2023 yılına kadar tüm kurullarda en az 1 kadın üye bulundurulması hedefinin hayata geçirilmesi halinde önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

Forum boyunca, tüm paydaşların Türkiye için birliktelik mesajı verdiğini ifade eden Akkol, “Aynı amaç için bir araya gelindiğinde, ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ dendiğinde, birlikte çok daha güçlü bir üretim gerçekleştirebileceğimizi gördük. Bundan sonra tüm enerjimizle, ülkemizin daha ileriye gitmesi için, ülkemizin bu sosyal paydaşlarla daha mutlu ve müreffeh olmasını sağlamak için çalışacağız, birlikte üreteceğiz” diye konuştu.