Arabuluculuk sınavı için adayların beklediği tarih belli oldu. Adalet Bakanlığı'ndan, yapılacak sınavla 5 bin yeni arabulucunun göreve başlayacağı bildirildi. İşte arabuluculuk sınavına dair tüm detaylar...

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ARABULUCUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

ARABULUCULUK SINAVINA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da arabuluculuk sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin arabulucu göreve başlayacak. 26 Temmuz 2020'de de ikinci bir sınavla 5 bin arabulucu daha göreve başlatılacak.

 

ARABULUCULUK SINAVI NERELERDE YAPILACAK?

Hacı Bayram Üniversitesince yapılacak sınavlar tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 16 merkezde gerçekleştirilecek. 100 sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika verilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yeni arabuluculuk sınavının yapılacağını bildirmişti.