Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması

Berat kelimesi özünde geçmiş günahlardan arınma, temizlenme, bağışlanma ve böylece Allah’ın affına, merhametine ulaşma amacıyla beraat etme anlamına gelmektedir. Yüce İslam dini, insanın yapmış olduğu şuurlu ve şuursuz eylemlerin sorumluluğunun alınmasını ister. Bilinç ve farkındalık yaratmak isteyen günler ve geceler bunu hatırlatmak için vesile olarak kabul edilmelidir.

Bu konu hakkında Kur’an’ı Kerim’de oldukça fazla ayetle insanlar uyarılmış ve hatalarından dönmeme konusunda ısrarcı olmamaları uyarısı yapılmıştır. Zümer suresi 59. ayette Allah şöyle buyurur: “De ki, Ey kendileri hakkında aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Berat Kandili Hakkında Hadisi Şerifler Ve Dualar Nelerdir?

Berat Kandili hakkında hadisi şerifler arasında en çok bilineni İbni Abbas ve İbn Mace’den Peygamberimiz (sav) vasıtasıyla rivayetle: “Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim” diye buyurduğunu nakletmiştir.

İbn Mace’den bir başka rivayetle Peygamberimizden (sav) şöyle bildirmiştir: “Allah, Şaban ayının 15’inde kullarına rahmetle nazar eder ancak müşrikler bundan faydalanamazlar”.

Enes b. Malik Peygamberimizden (sav) naklen şöyle dediğini rivayet eder: “Allah’u Teala buyurdu, Ey âdemoğlu, Bana dua ettiğin ve benden mağfiret istediğin sürece günahların ne kadar büyük olursa olsun seni bağışlarım”.

Hz. Aişe’den naklen Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir: “Şaban’ın 15. gecesi Peygamberi (sav) aramaya başladım ve o sırada onu başını secdeden kaldırırken gördüm ve namazdan sonra buyurdu ki Allah Şaban’ın 15. gecesi dünya semasına rahmetini yayar ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanların günahlarını bağışlar.

Hz. Enes’ten rivayetle Peygamberimize (sav) sorarlar: “Ya Resulullah Ramazan dışında en faziletli oruç hangi oruçtur?” Peygamberimiz (sav) bu soruya şöyle cevap vermiştir: “Ramazan ayının hürmetinden ve sevabından istifade etmek için tutulan Şaban ayı orucudur. Ben de Allah’a amellerimin oruçluyken yükseltilmesini severim”.

Hz. Ali, Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şaban ayının 15’inci gündüzünü oruçlu, gecesini ibadetle tamamlayınız. Çünkü Allah Şaban ayının ortasında güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli ederek, bağışlanma isteyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, vereyim. Şifa isteyen yok mu, vereyim” diye buyurmuştur.

Zeyd oğlu Üsame’den rivayetle Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Şaban ayı, Recep ayı ile Ramazan ayı arasında öyle faziletli bir aydır ki ve ne yazık ki insanlar bundan gafildirler”.

Berat Gecesi Duası

Dua kelimesi, çağırmak ve seslenmek anlamına gelmektedir. Dua İnsanın kendisinin acizliğini bilmesi ve aziz olan Allah’a iltica etmesinin en kısa ve en hızlı yoludur. Berat gecesi duası ile Allah’ın günahlarımızı affetmesi ve kusurlarımızı, kabahatlerimizi örtmesi ümidiyle, peygamberimize (sav),ailesine, efradına ve ecdadına duayla başlayalım. Allahumme salli ala muhammed ve ala ali muhammed.

Allah’ım! Ecelin, rızkın ve musibetlerin yazıldığı ancak açık bırakıldığı bu gece hürmetine beni müminlerden yaz ve orada sabit kıl. Eğer beni nankörlerden ve şaşırmışlardan yazdıysan adımı sil. Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin. Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.