Resmi Gazete'de bugün enerji yatırımlarına ve tasarrufuna ilişkin üç Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanırken, nükleer güç santrali projelerinde kamu kurumlarınca yürütülen işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması da istendi.

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon  Kurulu'na ilişkin genelgeyle, Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun adı Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi.  Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında; yatırımın niteliğine göre davet edilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman,
Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile EPDK, BOTAŞ, DSİ,  EÜAŞ, KGM, MTA, MAPEG, Orman, Tapu ve Kadastro, TEİAŞ ve TKİ  genel müdürlüklerinden üst düzey temsilcilerin katılımıyla  yeniden oluşturuldu.

ELEKTRİK TALEBİ ARTIYOR

Aynı gazetede yer alan Nükleer Güç Santrali Projeleri konulu genelgeyle, nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal verilmeksizin tamamlanabilmesini teminen ilgili kamu kurumlarınca yürütülen işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması istendi. Genelgede nükleer güç santrali başarılı güvenli gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, bunun nedeni olarak artan elektrik talebinin ve arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerjiye bağımlılığın, cari açığın azaltılması ve kaynak çeşitliliği gösterildi.

İşte söz konusu genelge:

 

YÜZDE 15 ENERJİ TASARRUFU HEDEFİ

Kamu binalarında enerji tasarrufu konulu genelgede ise, yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam
inşaat alanı 10,000 metrekare ve üzeri kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamasının hedeflendiği belirtilerek, hedeflerin gerçekleşme oranlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanlığına  raporlanacağı kaydedildi.