Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların
değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek. Genel müdürlük için 110 kadro ihdas edildi. Genel müdürlük bünyesinde 3 genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanı, 50 hazine maliye uzmanı ve 50 hazine maliye uzman yardımcısı görev yapacak. 

Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu. Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye
piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel
Müdürlüğü ayrıca, ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.

TEMSİLCİLİK KURABİLECEK

Yeni kurulacak genel müdürlüğün İstanbul’da görev yapması bekleniyor. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı birimlerinin İstanbul’a taşınması konusunda ilk adım atılmış olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Hazine ve Maliye Bakanı, gerek gördüğü illerde doğrudan merkeze bağlı olarak temsilcilik, şube veya ofis kurmaya yetkili olacak.