BRIC terimiyle ünlenen Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill, hiç boş durmuyor. Daha bir hafta önce gelişmekte olan ülkelerin dahil olacağı Next 11 isminde bir fon kuran O'Nell, şimdi de içinde Türkiye'nin de bulunduğu MIST adında gelişen ülke grubu oluşturdu.

Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill, 2001'de yazdığı bir makalede BRIC terimini ortaya atarak bugünün uluslararası finansının şekillenmesine yardımcı olmuştu. O'Neill, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2050'de G7 ekonomilerini geçeceğini iddia etmişti.

O'Neill'in MIST terimiyle andığı bu grupta, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye yer alıyor. MIST, BRIC'in ardından gelen büyük gelişen ülkelerden oluşuyor. Şimdi Goldman Sachs Varlık Yönetimi'nin başında bulunan O'Neill'in, MIST terimiyle yeni bir onyıl başlattığı konuşuluyor.

MIST'te yer alan dört ülkenin ortak özellikleri arasında, büyük bir nüfusa ve pazara sahip olmaları yer alıyor. Dört ülkenin de milli geliri dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 1'i civarında. Ayrıca dört ülke de G20 üyesi. O'Neill'e göre, 2020'de küresel büyümenin yarısı BRIC ülkelerinden kaynaklanacak. MIST ülkeleri de küresel ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak.

NEXT 11
Goldman Sachs'ın yatırım yönetimi kolunu oluşturan Goldman Sachs Asset Management, Banka'nın ekonomik gurusu Jim O'Neil tarafından belirlenecek az gelişmiş ülkelere yatırım yapacak yeni bir fon kurmuştu. "Next 11' adı verilen fon, O'Neil tarafından belirlenecek 11 ülkeden hisse senetleri alacak.

Bu 11 ülke, O'Neil'in ortaya koyduğu Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan BRIC ülkelerini takip eden gelişmekte olan ülkelerden meydana gelecek. Söz konusu 11 ülke arasında Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Vietnam ve Türkiye yer alıyor. BRIC ülkeleri genel olarak yatırım çekmeye devam ediyor. Ve emeklilik fonları gibi dev fonlar bu pazarlara yatırımlarını artırmayı sürdürüyor. Çünkü, BRIC ülkeleri, gelişmiş ülkelere göre daha çok getiri imkanı sunuyor.