Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ajans Haberleri Geçici barınma merkezlerine ait harcamalara ilişkin düzenleme

    "Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin geçici barınma merkezlerinde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, bu kapsamda çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.

    Buna göre, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği ayrılacak.

    Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle, kamu sermayeli bankalarda açılabilecek "özel hesaba" aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına geçici barınma merkezlerine ait iş ve işlemlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlük Komisyonunun kararıyla aktarma yapılabilecek.

    Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de geçici barınma merkezlerinin yönetilmesi ve işletilmesi amacıyla Genel Müdürlük özel hesabına aktarma yapabilecek.

    Özel hesap, 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ilgili maddesinde belirlenen amaçlar ve bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kullanılacak.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, mali yıl içerisinde özel hesaplardan yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yıl sonu itibarıyla hesap bilgilerini bir sonraki yılın ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü olacak.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın 15'ine kadar da aylık bildirim yapmakla yükümlü olacak.

    - Kalan para bir sonraki yılın hesabına aktarılacak

    Özel hesapta kalan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar bir sonraki yıl özel hesabına devredilecek.

    Genel Müdürlük özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanım amacı gerçekleştikten sonra kalan tutarlar ile kullanım amacı kalmadığı Genel Müdürlükçe değerlendirilen tutarlar, Genel Müdürlük özel hesabına iade edilecek.

    - Harcamalarda izlenecek yöntemler

    Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak harcamalar, Genel Müdürlük Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek.

    Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından geçici barınma merkezleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin yapılacak harcamalar, bu idareler bünyesinde oluşturulacak geçici barınma merkezi komisyonları tarafından yapılacak.

    Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaptan yapacağı harcamalar ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ile ilgili mahalli idarenin en üst amiri tarafından oluşturulacak komisyon tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

    - Merkezlerde barınanlara nakit ödeme yapılmasında Genel Müdürlük izni aranacak

    Özel hesapta yer alan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilecek. Bu şekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca sağlanan kaynaklar da bu yönetmelik çerçevesinde kullanılacak.

    Geçici barınma merkezinde barınanlara nakit ödemede bulunulması Genel Müdürlüğün iznine bağlı olacak.

    Bu yönetmelik kapsamındaki yapılacak alım işlemlerinde açık ihale usulü, pazarlık usulü ile doğrudan temin yöntemi kullanılacak. Aciliyet arz etmeyen, kitlesel akın döneminde olmayan ve alım süreci nedeniyle alımın gecikmesinin geçici barınma merkezinin işletilmesinde aksaklığa neden olmayacağı hallerde açık ihale usulünün kullanılması esas olacak.

    Geçici barınma merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, kamu yararına çalışan dernekler ve Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce uygun görülen sivil toplum kuruluşlarından bedelsiz sağlanabilecek.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ