Genel Sağlık Sigortası, çalışan ya da çalışmayan herkesi kapsayan bir sistem. Çalışmayan kişiler sistemin içinde yer alıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için kendi primlerini SGK’ya kendileri yatırıyorlar. Ödenecek primin belirlenmesi için de Gelir Testi yaptırılması zorunlu. Vatandaşlar gelir testi yaptırarak hiçbir ücret ödemeden de genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Peki, gelir testi nedir? Gelir tespiti hangi şartlara göre yapılır? Gelir testi nerede ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

GELİR TESTİ NEDİR?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.

GELİR TESTİ NEREDE YAPILIR?

Vatandaşların genel sağlık sigortalısı (GSS) oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

6824 sayılı torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlar için zorunluydu, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşların bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası bu zorunluluk kalktı. Bu kapsamda olan kişiler gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekiyor.

GELİR TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testinde gelir testine giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır.

Gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki bu kişilerin gelirlerinin toplamı dikkate alınır ve gelir belirlenir. Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.

Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır.

Test, tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. Ailenin hesaplanan gelirleri şunlardır:

- Ailenin tespit edilen aylık geliri
- Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240'ta biri.
- Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240'ta biri.
- Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.
- Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri.
- Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240'ta biri.
- Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120'de biri.
- Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.
- Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.
- Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.
- Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.

Ailenin aylık harcamaları içerisinde kabul edilen giderler ise şunlardır:

- Giyim, gıda, sigara, yiyecek, kira, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi tüm giderlerin aylık ortalaması.