Herhangi bir işe sahip olmadığı için SGK kapsamında olmayan kişi ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu bireyler, genel sağlık sigortası bünyesine alınmaktadır.  Genel sağlık sigortasında aylık ödenecek prim, gelir testiyle belirlenir.

Gelir testi, sonuca göre kişiye ücret ödemeden bir genel sağlık sigortası sağlayan testtir. Herhangi sigortalı bir işte çalışmayan kişilerin yıllık belli bir miktar ücret ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanması mümkünken gelir testi yaptırarak hiçbir ücret ödemeden de genel sağlık sigortasından yararlanması mümkündür. Gelir testi, kişilerin ve ailelerinin genel sağlık sigortası primlerini kimin ödeyeceğini ve primin ne kadar olacağını belirlemek amaçlı yapılan işlemdir.

GELİR TESTİ HANGİ KURUM TARAFINDAN YAPILIR?

Gelir testlerini valilik ya da kaymakamlığa bağlı olarak çalışan sosyal yardım ve dayanışma vakıfları uygulamaktadır. Gelir testi yaptıracak kişi hangi il veya ilçede ikamet etmekte ise orada bulunan sosyal yardım ve dayanışma vakfında gelir testi yaptırabilir. 

Gelir testinin sonuçları ise başvuru sayısı ve yoğunluğa göre değişebilmekle birlikte en geç 1 haftaya kadar belli olmaktadır.

GELİR TESTİNDE DİKKATE ALINAN KRİTERLER

- Ailenin aylık toplam gelirine

- Aile kendi evine sahip ise ev değerinin 240’ta birine,

- Ailenin sahip olduğu farklı konutlar varsa her biri için bu konutların da 240’da birine,

- Ailenin sahip olduğu bir ev varsa ve bu ev kiraya verilmiş ise kira bedeline,

- Arazi, tarlalar ve dükkânlar için rayiç bedeli olan miktarın 240’ta birine,

- Büyük ya da küçükbaş hayvanlara sahip ise tarım müdürlüğü tarafınca tespit edilmiş olan aylık gelire,

- Sürekli alınan aylıklar, yardımlar ya da burslar var ise bunların aylık ortalamasına,

- Ve bunların dışında herhangi bir aylık kazanç varsa bu kazançların ortalamasına bakılır.

GELİR TESTİ SONUCU DEĞERLENDİRME

Kişiler yukarıdaki kriterlere göre değerlendirilir ve konutta yaşayan kişi başı aylık gelir, asgari brüt ücret üçte birinden daha az miktarda ise, hane sakinleri ek hiçbir ücret ödemeden genel sağlık sigortasına sahip olabilecek ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

GELİR TESTİ SONUCU SORGULAMA

Gelir tesi sonucunuzu sorgulama işleminizi e-Devlet üzerinden sağlanan hizmetle kısa sürede öğrenebilirsiniz. PTT şubelerinden alacağınız şahsınıza özel e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yaptıktan sonra aylık ödeyeceğiniz genel sağlık sigortası priminizi öğrenebilirsiniz.

GELİR TESTİ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ