Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GAZETE HABERTÜRK/ ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diploma tanıma ve denkliği işlemlerinin usul ve esaslarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” nde öne çıkan başlıklar şöyle:

GİRİŞ-ÇIKIŞ TARİHLERİ

Yurtdışında okuyan öğrencilerin, yükseköğrenim süresince kullandıkları pasaportlarının asılları incelemeye alınacak. Denklik başvurusunda, ülkeye giriş-çıkış tarihlerini gösteren sayfaların noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri

tarafından onaylanmış okunaklı suretiyle, il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi istenecek. Çift uyruklu başvuru sahipleri, öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belgeyi sunacak.

TANINMAYAN ÜNİVERSİTE

Yurtdışında faaliyet gösteren ve YÖK tarafından tanınmayan bir üniversiteden alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilecek.

Ancak söz konusu üniversiteden, tanınan başka bir üniversiteye geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları incelemeye alınabilecek. Tanınan üniversiteye geçenlerin, kredilerinin en az yüzde 70’ini bu üniversiteden alması gerekecek.

YÜZDE 70 ÖRGÜN ÖĞRETİM

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecek.

Bu programlarda derslerin en az yüzde 70’ini örgün eğitim şeklinde alanların diplomaları, denklik incelemesine tabi tutulacak.

KPSS ŞARTI

Öğretmenlik alanlarının denkliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü alınacak. Alan bilgisi yönünden yeterli, öğretmenlik meslek bilgisi yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalara, “İlgilinin, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) Eğitim Bilimleri alanında başarılı olması gerekir” yönünde şerh konulacak.