Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bir çok kişi satın aldığı ürünle ilgili sorun yaşıyor. Ürün eksik, hatalı veya ayıplı olduğunda ilk yaptığımız iş ürünü satın aldığımız yeri aramak ve değiştirmek istemek. Satıcının istediği ilk şey ise Garanti belgesi. Peki garanti belgesi ile ürünlü birlikte hangi haklara sahip oluyoruz? Öncelikle üretici ve ithalatçılar garanti belgesi düzenlemek zorunda. Garanti belgesinin tüketiciye verilmesi sorumluluğu da satıcılara ait. Bu nedenle tüketiciler mal satın alırken garanti belgesini satıcıdan talep etmeli ve kaşeleterek imzalatmalı.

HANGİ BİLGİLER YER ALMALI?
 

Garanti belgesinde, malın tüketiciye teslim tarihi, üretici veya ithalatçı ile satıcı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ve tüketicinin seçimlik hakları, uyuşmazlıkların çözüm mercileri gibi bilgilerin bulunması zorunlu. Belgede bu hususların bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Ayrıca satılan mallara ilişkin faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği unutulmamalı.
 

İŞTE BÜTÜN HAKLAR


Garanti süresi malın teslimi ile başlar ve en az iki yıldır.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre eğer satın alınan mal ayıplı ise, bazı şartlara bağlı olarak mal garantili olsun veya olmasın tüketicin sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değiştirme gibi seçimlik hakları bulunuyor.

Seçimlik haklardan onarım hakkının kullanılması durumunda, mal garanti süresi içinde tekrar arızalanır veya azami tamir süresi aşılır veya tamirinin mümkün olmadığı anlaşılırsa diğer seçimlik haklar kullanılabilir. Satıcı bu talebi kabul etmek zorundadır. Eğer satıcı bu talebi yerine getirmezse üretici ve ithalatçı satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu.

İNDİRİM HAKKI BİLE VAR
 
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorunda.

GARANİT NE ZAMAN BİTER?
 
Değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalarda tüketici seçimlik haklarını kullanamaz. Yetkili servis istasyonunun bu kullanım hatasına ilişkin bir rapor düzenleyerek bir nüshasını tüketiciye vermesi zorunlu.
 
Garanti Belgesine ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebiliyor. Garanti Belgesiz mal satan firmalara ilişkin şikâyetlerinizi de bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.