Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

HALİL GÜNENÇ KİMDİR?

İslâm bilgini, müftü. 1930, Mardin doğumlu Halil Günenç, medresede yetişti. 12 yaşında Suriye’ye giderek sekiz dokuz yıl kadar M. Latif Amudi’den, Türkiye’de her ikisinin de ismi Abdülvehhab olan hoca efendilerden ve Nurşin’den Şeyh Maşuk Efendi’den ders aldı. Gönenç, Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belâğât, Kelâm, Fıkıh Usulü ve Fıkıh, Tefsir Usulü ve Tefsir, Hadis Usulü ve Hadis okudu.

Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-76) müftülükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Fıkıh ve Tefsir hocalığı yaptı. Makalelerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımlayan Gönenç, Türkçe ve Arapça eserleriyle dünya çapında tanınmış âlimlerden. 1992’de Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kendisine fahrî doktorluk payesi verildi.

Halil Günenç Hoca'nın ömrü imam, müftü yetiştirmekle geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haseki Eğitim Merkezi'nde ilahiyat mezunlarına çeyrek asırdan fazla fıkıh, tefsir, hadis dersleri verdi. Hoca'nın Büyük Şafii İlmihali ise alanında tek örnek. Halil Gönenç Hoca bu nedenle Türkiye'nin Müftüsü olarak anılıyor.

Halil Gönenç Hoca, gece gündüz fetva isteyenlerin, görüş soranların telefonlarına bıkmadan, usanmadan cevap veriyor.

ESERLERİ

Büyük Şafiî İlmihal, Günümüz Meselelerine Fetvalar (2 cilt,), Tenvir-ül Kulûb (Arapça), er-Resul (Arapça), er-Risaletü’l-Ahmediyye (Arapça) el-Mucizatü’l-Kur-’aniyye (Arapça), Reidü’ş-Şebal (Arapça), Nesefi Tefsiri Haşiyesi (Arapça), Erbain-i Neveviye Şerhi, İslâmın Sesi, Şafiî Cep İlmihali.