Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastalanan veya iş kazası geçiren işçilere, raporlu oldukları sürece günlük brüt ücretlerinin 3’te 2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Bazı işverenler, işçinin gelir kaybına uğramaması için geçici iş göremezlik ödeneği ile net ücret arasındaki farkı kendileri ödüyor. Yapılan bu ödeme için vergi ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddütler yaşanıyor.

İstanbul’da bir işletme, iş kazasında yaralanan işçisine hastaneden iş göremezlik raporu verildiğini, bu rapora istinaden uzun süre çalışamayacağını, çalışamadığı süre boyunca yasal olarak iş göremezlik ödeneği alacağını, SGK’nın ödediği iş göremezlik ödeneğinin işçinin ücretinden az olması nedeniyle kendisinin de ayrıca para yardımında bulunduğunu belirterek, bu ödemenin vergi kanunları açısından nasıl değerlendirileceğini sordu. Hazine Maliye Bakanlığı, mükellefin sorusuna özelge ile açıklık getirdi. Özelgede konu Gelir Vergisi kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu yönünden ayrı ayrı değerlendirildi.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işverence çalışanlara ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden muaf olduğu vurgulandı. İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin ücret olarak tanımlandığı kaydedilen özelgede, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye adı altında verilmesinin mahiyetini değiştirmeyeceği belirtildi.

GELİR VERGİSİNDEN MUAF

Özelgede, işverence iş kazası geçiren işçiye yapılan yardımın gelir vergisinden istisna edilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabildiğine dikkat çekilen özelgede, işverenin iş kazası geçiren işçisine yaptığı yardımın ticari kazancın tespitinde gider olarak gösterilebileceği vurgulandı.

ÜCRET BORDROSU DÜZENLENMESİ GEREKİR

Vergi Usul Kanunu uyarınca, işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmak mecburiyetinde olduğu kaydedilen özelgede, işverenin iş kazası geçiren işçisine, SGK’ca ödenen iş göremezlik ödeneğine ilave olarak yaptığı yardım amaçlı para ödemesi için ücret bordrosu düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

DAMGA VERGİSİNE TABİ

Damga Vergisi Kanunu’nda hangi belgeler için damga vergisi alınmayacağının sayıldığı belirtilen özelgede, iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımına ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulacağına dair kanunda bir hüküm bulunmadığı, bu nedenle işçiye yapılan bu ödemelere ilişkin binde 7.59 oranında damga vergisi ödenmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç olarak, raporlu olduğu dönemde geçici iş göremezlik ödeneği alan işçiye işverence yapılan yardımlar için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmekle birlikte gelir vergisi kesintisi yapılmayıp sadece damga vergisi kesilmesi yeterli olacak. İşveren, işçisine yaptığı para yardımını gider olarak gösterebilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri