Yüksek Seçim Kurulu ( YSK),6 Mayıs’ta AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Ancak bu karar sonrası “Neden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi de ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri iptal edilmedi?” sorusunu gündeme oturdu. YSK’nın yayımladığı 250 sayfalık gerekçeli kararda işte bu soruya da yanıt verildi.

 

“SADECE İTİRAZLARI İNCELEME YETKİMİZ VAR”

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gerekçeli kararda, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, ancak süresi içinde olağan veya olağanüstü itiraz yoluyla önüne gelen itirazları inceleyebilme yetkisi bulunduğu vurgulandı. Diğer yargı mercileri gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun da seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk halleri hariç olmak üzere, süresinde itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda re’sen karar vermesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

 

“SADECE BÜYÜKŞEHİR İTİRAZI GELDİ”

Bu nedenle incelemenin olağanüstü itiraz konuları ile sınırlı olarak yapıldığı aktarılan gerekçeli kararda, “İtiraz konusu ise, AK Parti’nin süresinde başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin seçim iş ve işlemleri nedeniyle olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkindir. 298 sayılı Kanunun 130. maddesi hükmü uyarınca olağanüstü itirazın ancak seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılması mümkündür. Olağanüstü itirazın kabul edilebilmesi, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir. Keza, seçimin neticesine müessir bir olay veya halin varlığı saptandığında alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyecektir” denildi.