Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ramazan ayında oruç tutmanın ne kadar önemli olduğu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hadisleriyle bizlere bildirmiştir. Bizde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) kıymetli hadislerinden bazılarını sizler için derledik. 

Ramazanla İlgili Hadisler Kısa

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (sas) şöyle dua ederdi:

 • Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!

Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189

 • Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.

Nesâî, Sıyâm, 5

 • Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.

Tirmizî, Savm, 1

 • Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir.

Müslim, Tahâret, 16

Ramazanla İlgili Hadisler Görsel, Resimli için tıklayınız:

 

 • Ramazan'ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!

Tirmizî, Deavât, 100

 • Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.

Buhârî, İmân, 28

 • Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin.

Buhârî, Savm, 2

 • Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur… Oruç sabrın yarısıdır.

İbn Mâce, Sıyâm, 44

 • Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.

Tirmizî, Savm, 55

 • Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Buhârî, Savm, 8

 • Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir.

Müslim, Sıyâm, 171

 • Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

Müslim, Sıyâm, 204

 • Oruçlu için biri iftar ettiğinde, diğeri ise Rabbiyle karşılaştığında olmak üzere iki sevinç zamanı vardır.

Müslim, Sıyâm, 164

 • Her iftar vaktinde Allah tarafından (Cehennemden) azat edilenler vardır ve bu (Ramazan'ın) her gecesinde böyledir.

İbn Mâce, Sıyâm, 2

 • Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez.

Tirmizî, Savm, 82

 • Peygamber Efendimiz Muhammet (S.A.V) insanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi:

"Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin."

Dârimî, Savm, 51

 • Peygamber (sas) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu: "Susuzluk gitti, damarlar suya kavuştu. İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur."

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 22

 • İnsanlar (vakti girince) iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzeredirler.

Buhârî, Savm, 45

 • Resulullah (sas), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurma ile şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla açardı.

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21

 • Peygamber (sas) iftar ederken şöyle dua ederdi: Allahım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.

Ebû Dâvûd, Sıyâm, 23

 • Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.

Buhârî, Savm, 20; Müslim, Sıyâm, 45

 • Allah'ın Resulü (sas), kesin bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu: "İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

Nesai, Siyam, 39

 • İnanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namaz kılarak ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Müslim, Salâtü'l Müsâfirîn, 173

 • Resulullah (sas) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününü itikâfta geçirmişti.

Buhârî, İ'tikâf, 1

 • Peygamber (sas), (Ramazan'ın) son on günü geldiğinde, ibadet hususunda gayretini daha da artırır, gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı.

Buhârî, Leyletu'l Kadr, 5

 • İtikâfa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır.

İbn Mâce, Sıyâm, 67

 • Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.

Buhari, Savm, 6

 • Resulullah (sas), Ramazan'ın son on gününde itikâfa gireceği yere çekilir ve "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde araştırın" derdi.

Buharî, Fadlu Leyleti'l kadr, 3

 • Kadir gecesini (Ramazan'daki) son yedi (gece) içerisinde arayınız.

Ebu Davud, Şehru Ramazan, 5

 • Âişe: "Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet."

Tirmizî, Deavât, 84

 • Resulullah (sas) fıtır sadakasını, oruçluyu faydasız ve müstehcen söz ve fiiller(in vebalin)den temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere belirledi. Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olunmuş bir zekâttır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadakadır.

Ebu Davud, Zekât, 18

 • Peygamber (sas) fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.

Buharî, Zekât, 76

 • "Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha üstündür" diye sorulunca Resulullah (sas) şöyle buyurdu:

"Ramazan'ı tazim için tutulan Şaban ayındaki oruç." Sonra hangi sadaka daha faziletlidir? Diye sorulunca; "Ramazan'da verilen sadakadır." buyurdu.

Tirmizi, Zekât, 28

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kılıç