Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ekonomi toplantıları dizisinin üçüncüsü “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” başlığı ile düzenlendi. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 20 Şubat'ta görevi devralmasının ardından ilk kez söz konusu toplantının açılışında konuştu.  

'KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE SÜRMELİ'

İş gücü piyasasının nasıl daha etkin ve verimli hale getirilebileceği ile birlikte işsizlik oranının kalıcı olarak düşürülmesi konularını ele alan Kaslowski, "İş gücü piyasamız kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etkili şekilde sürmeli, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın önüne geçilmeli. Bunun yanında, kurallı çalışan kayıtlı kesimde işgücü üzerindeki ücret dışı yükler uluslararası ortalamaların hala üzerinde. Bu yüklerin azaltılması kayıtlı ekonomiye geçişi de hızlandıracak" diye konuştu.

Kaslowski, son yıllarda istihdam teşviklerinde çok önemli ilerlemeler kaydedildiğinin de altını çizerek, "Bazı yeni teşvikler de gündemde. Teşvikler istihdam üzerinde genel olarak olumlu etki yapıyor. Ancak çeşitli istihdam teşviklerinin bir düzenleme altında birleştirilerek uygulamanın sadeleştirilmesinin kullanım etkinliğini geliştirmek açısından faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VAR'

TÜSİAD'ın önümüzdeki dönemde üzerinde duracağı konular hakkında bir takım bilgiler paylaşan Simone Kaslowski, derneğin daha önce de olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlar üzerine çalıştığının altını çizdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, "Gündemimizde büyümeye geri dönmek kadar, onu nasıl sürdürülebilir yüksek seviyelere çıkaracağımız var. Vergi reformu ile daha öngörülebilir, basit ve adil bir vergi sistemi, eğitim reformu ile dijital çağın gerektirdiği vasıflara sahip, yenilikçi, özgür düşünceye sahip bir nesil, işgücü reformu ile daha üretken, rekabetçi işgücü en büyük hedeflerimiz. Sanayide dijital dönüşüm, girişimcilik, sermaye piyasaları da çalışma başlıklarımız arasında" dedi. 

'YENİDEN BÜYÜMENİN İKİ KOŞULU BULUNUYOR'

Büyümeye geri dönebilmek için temel iki koşul olduğunu vurgulayan TÜSİAD Başkanı, "İlk koşul güveni ve istikrarı sağlamak. Hem yurt dışından ülkemize finansman sağlamaya devam etmek zorundayız, hem de yurt içinde ekonomiye olan güveni pekiştirmemiz gerekiyor. Bunu ancak öngörülebilir politikalarla ve şeffaflıkla sağlayabiliriz. Bu nedenle kurumların bağımsızlığını ve serbest piyasa ilkelerinden taviz verilmeden içinde bulunduğumuz zorluklarla mücadeleyi önemsiyoruz" dedi.

Simone Kaslowski büyümeye geri dönebilmenin ikinci koşulunun da banka bilançolarında artık geri ödenemeyeceği düşünülen kredilerin bilanço dışına çıkaracak mekanizmaların kurulması olduğunu kaydetti. Kaslowski ,"Bu sayede reel kesimde sağlıklı ve verimli alanlara taze kredi sağlamasının önünü açabiliriz. Böyle mekanizmaların olmadığı bir ortamda büyümeye elbette yine dönebiliriz ancak çok daha uzun bir zaman beklememiz gerekir" dedi.

'POLİTİKALAR KALICI DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA EDİLMELİ'

Serbest ticaret yerine ekonomik korumacılığın, özgürlükçü demokrasi yerine siyasal popülizmin, kültürel çoğulculuk yerine de kültür savaşlarının kimseye yaramayacağını ve uzun vadede durumu sadece kötüleştireceğini dile getiren Simone Kaslowski, "Küreselleşme ve teknolojik dönüşüm geri çevrilemez. Yapılması gereken bunları kapsayıcı reformlarla ilerletmektir. Çağa uygun eğitim, gümrük birliği modernizasyonu, dijital tek pazara hazırlanmak, korumacı politikalara sığınmadan rekabetçiliğimizi ilerletmek yapmamız gerekenlerdir" diye konuştu.

Kaslowski, bugüne kadar gerek dünyada gerekse AB’de yaşanan kriz dönemlerini hep entegrasyonun arttığı, Birlik'in daha da güçlendiği dönemlerin izlediğini kaydederek, "Biz de politikalarımızı günübirlik gelişmelere göre değil kalıcı trendler ve değerler üzerine inşa etmeliyiz. Batı ve AB ile olan ilişkilerimiz iniş çıkışlı bir seyre sahip. Bu ilişkilerin toparlanarak ortak çıkar ve değerler anlayışıyla yürütülmesi ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Demokrasi ve hukuk devletinin korunması, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi için her zamankinden fazla çaba ve hassasiyet göstermemiz gerekiyor" ifadesini kullandı. 

TÜSİAD Ekonomi Toplantıları Dizisi çerçevesinde, daha önce de enflasyonla mücadele ve büyüme temalı toplantılar düzenlenmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri