Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Sağlık Sağlıklı Beslenme Ömür boyunca bir defa ödenen "Diyabetli Hasta Eğitimi" işleminin fiyatı arttırılarak, yılda iki defa ödenmesi sağlandı

    Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle diyabet hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve ömür boyunca bir defa ödenen "Diyabetli Hasta Eğitimi" işleminin fiyatı arttırılarak, yılda iki defa ödenmesi sağlandı.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SUT'ta Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımladığı belirtildi.

    Buna göre, diş protezlerinde, kanser hastalığına bağlı değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda, dört yıllık yenilenme süresindeki sınırlandırma kaldırıldı.

    Diş tedavilerinde daha önce bedeli ödenmeyen "zirkonyum kron" işlemi tanımlanmış ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ödemeye alındı. Böylece metal alerjisi olan hastalara diş yaptırma imkanı verildi.

    BEBEK ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN KAPSAM ARTIRIMI

    Artan yaşlı hasta popülasyonuna tedavi veren geriatri branşına da fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile psikiyatri alanında belirli işlemler tanımlandı. Yenidoğan bebeklerde daha önce tanımlanan özel hazırlama sistemleri ile beslenme solüsyonu hazırlama ve uygulama işlemi tüm çocuk yaş grubuna tanımlandı. Bununla, istenmeyen enfeksiyona ve beslenme yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

    Kemik iliği nakillerinde kişisel tedavi için yurt dışından getirtilen ilaçların kemik iliği işlem bedeli harici ödenmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Yurt dışından kemik iliği tedavisi için getirtilen ve kemik iliği işlem kapsamı içinde olan bu ilaçlar şahıs ödemeleri olarak ödendiğinden mükerrer faturalandırmayı önlemek amacıyla kemik iliği nakli işlemin dışına çıkarılması sağlandı. Kemik iliği nakil işlemlerinde dışarıdan temin edilen yüksek bedellere kadar ulaşan ilaçlar bu işlem bedeline dahil iken yeni uygulamayla bedelden ayrı tutuldu.

    Hemodiyaliz, ev hemodiyalizi uygulamalarının fiyatları artırıldı. Duygulanım bozukluğu tedavilerinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Dünyada görülme sıklığı yüzde 2 olan bu hasta grubunun muayene, ailesine yönelik psikoeğitimi, sosyal beceri eğitimleri, grup psikoterapisi, uğraş terapileri hizmetlerinin hepsinin Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapılması olanaklı kılındı.

    Dünyada kullanılan, çalışan güvenliğini sağlayan, ilaç kullanımında israfı önleyen, hastaların kullandığı ilaçları güvenli ve hassas dozda hazırlayan sistemlerin ödenmesine yönelik kemoterapi tedavilerinin hazırlama ve uygulama işlemlerinde teknik düzenleme yapıldı. Ayrıca bu işlemlerle ilgili fiyatlar yükseltilerek sağlık hizmeti sunan tesislerin çalışan güvenliğine yönelik önlem alması yönünde gerekli finansman olanağı artırıldı.

    "DİYABETİK AYAK KORUMA VE TEDAVİ EĞİTİMİ" GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

    Diyabet hastalarının tedavisinde önemli yer tutan ve ömür boyunca bir kez ödenen "Diyabetli Hasta Eğitimi" işleminin fiyatı arttırılarak yılda iki defa ödenmesi sağlandı. Böylece diyabet tedavisinde eğitimin daha etkili bir şekilde verilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlandı.

    Diyabet hastalığının önemli bir komplikasyonu olan ve uzuv kaybına kadar gidebilen diyabetik ayak yaraları için "Diyabetik Ayak Korunma ve Tedavi Eğitimi" geri ödeme sağlandı. SGK tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yeni bir uygulama daha yaşama geçirildi. Pulmoner hipertansiyon tedavisinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış "Nitrik Oksit Tedavisi ve Takibi İşlemi" tüm yaş gruplarında geri ödemeye dahil edildi. Tıbbi tedaviye dirençli epilepsi hastalarında ve diğer bazı pediatrik nörolojik vakalarda uygulanan "Ketojenik Diyet Tedavisi" geri ödeme kapsamına alındı.

    ÇÖLYAK HASTALARININ KULLANDIĞI MAMÜL ÜRÜNLERE KATKI ORANI ARTIRILDI

    Yenidoğan'da koruyucu sağlık hizmeti kapsamında erken teşhisi sağlamaya yönelik olarak işitme testi geri ödeme yapılması olanaklaştırıldı.

    Nükleer tıp radyonüklid tedavilerinde hastaların nükleer tıp hekimince tedavi uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibine yönelik işlem geri ödemeye alındı. Radyonüklid tedavi hizmeti alan hastaların, hekim tarafından daha iyi şekilde değerlendirilebilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi.

    Protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalarının kısıtlı diyet sebebiyle kullandıkları özel formüllü un ve un içeren mamul ürünler için hastalara ve yakınlarına her ay SGK tarafından ödenen tutarlarda yüzde 50 oranında artışa gidildi.

    Osteoporoz, diyabet, HIV ve iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar ödeme listesine alınarak vatandaşın erişimine sunuldu. Anestezi klinikleri ve/veya acil servis uygulamalarında kullanılan, zamanla yarışılan vakalarda özellikle ihtiyaç duyulan infüzyon sistemleri ve hava yolu açılmasına yönelik tıbbi malzemeler ile açık abdomen vakalarında veya abdomenin açık kalması gereken durumlarda steril ve efektif kapama ve koruma için negatif basınçlı kapama yönetim sistemleri başta olmak üzere "Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi"ne yeni tıbbi malzeme grupları eklendi.

    0 - 18 YAŞA İŞİTME CİHAZI VERİLEBİLME KRİTERLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

    Geniş çaplı arkus aorta ve torasik aorta yaygın diseksiyon vakalarının tamirinde kullanılan ve ameliyat süresini kısaltan aortik stentgreftler ödeme kapsamına konuldu.

    Uzun süreli tedavilerde veya enfeksiyon yönünden riskli hastalarda kullanılmak üzere Antimikrobiyal Santral Venöz Kataterler ödeme listelerine eklendi.

    Annuloplasti ringleri, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon klipleri, hücresiz kıkırdak matriksleri gibi bazı SUT alan tanımlarında fiyat iyileştirilmesine gidildi.

    Ayaktan tedavilerde SGK'nın ödeme kapsamındaki tıbbi malzemelerde, daha önceden 0-18 yaş aralığında 13 - 18 yaş çocukların kulak içi işitme cihazı bedeli SGK karşılanırken, yeni düzenleme ile 8 yaş üzeri çocuklar için de kulak içi işitme cihazı karşılanır hale getirildi. İşitme cihazı verilebilmesi için yapılması zorunlu olan konuşmayı ayırt etme testi yeni düzenleme ile 8 yaş altı çocuklar için zorunlu halden çıkarıldı. Erişkinler ile aynı ödeme kriterlerine sahip 0-18 yaş çocuklar için tek taraflı ve bileteral işitme cihazı verilebilme kriterleri kolaylaştırıldı.

    Bunun yanında, SUT Eksternal Alt ve Üst Ekstremite Gövde Protez Ortezler Listesi'nde yer alan ortopedik bot ve kendinden afo'lu bot fiyatları yükseltildi.

    AA

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ