Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı Sözleşmeli Personel Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl - Sosyal Güvenlik Haberleri

    Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir? Sözleşmeli subay alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular subay olamk isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

    (3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

    (4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

    (5) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2018-2019 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek

    (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 60 almış olmak, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak,

    (6) YDS puanı şartı aranan pilot ve ikmal branşı için; 2018-2019 yılında yapılan YDS sınavlarından ikmal branşı için en az 85 ve pilot branşı için en az 50 puan almış olmak,

    (7) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

    (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adaylardan 27 yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

    (8) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    (9) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” kararlı sağlık raporu almak (Güverte, Makine ve Pilot için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde

    (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” raporu almak), bu rapora ilave olarak; Güverte ve Makine branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak, Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için ayrıca “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık Raporunu almak,

    (10) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    (11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

    (12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

    (13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    (14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    (15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

    (16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

    (17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

    (18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

    (19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

    (20) Hamile olmamak,

    (21) Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

    REKLAM
    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

    (1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

    (2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

    (3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

    (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

    (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

    (ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

    b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

    NOT: Şehit ve vazife malulü Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, ön başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

    Haberi Hazırlayan: Büşra Kamış
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ