Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SGK'nın ölüm aylığı bağlaması için gerekli belgeler kanunla tek tek belirlenmiştir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre aylık alacağınız ölüm aylığını hesaplayabilirsiniz. Hesaplama için oranlar belirlenmiştir. Eş ya da çocuk eşit pay almaz. İşte ölüm aylığı almak için aranan şartlar ve ölüm aylığı hesaplaması...

ÖLÜM AYLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

- En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak,

- Malûllük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,

- Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

- Tüm şartlara ek olarak ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.

 

ÖLÜM AYLIĞI HESAPLANMASI

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında en önemli not Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer almaktadır. 5510 Sayılı Kanuna göre; "her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz."

AYLIK ORANLARI

Ölüm aylığının hesaplanması için kanunla belirlenen aylık oranlar da önemlidir. Yasaya göre ölüm aylığı oranları aşağıdaki gididir;

- Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine (çalışmayan) % 75

- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığı'ndan kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,

- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,

- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25'er,

- Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25'i,

- Tek kız çocuk olması halinde % 50

- Çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i maaş olarak bağlanır.