Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu yönüyle arkeolojik açıdan büyük bir zenginliği de içinde barındırıyor. Ülkemizin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, Aydın / Sultanhisar'da bulunan Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına da destek veriyor.

Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olan sütunlu caddenin doğu kesimi ortaya çıkarılacak ve belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.
Nysa; Antik Karia bölgesinde Hellenistik devirde, MÖ 3'üncü yüzyılın ilk yarısında Seleukos'un oğlu 1'inci Anthiochos Soter tarafından kurulan bir kent. Büyük Menderes nehrinin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı yamaçta yer alıyor. Geç Hellenistik dönemden itibaren var olan ana ticaret yolu güzergâhı üzerinde bulunan Nysa, özellikle Roma döneminde gelişmiş bir kent haline geldi.

Eğitimini Nysa'da tamamlayan ünlü coğrafyacı Strabon (MÖ. 64 - MS. 21) ve Bizanslı tarihçi Stephanos'un (MS. 6'ncı Yüzyıl) anlattıklarından kuruluşu hakkında bilgi edinilen Nysa'nın, ilk olarak Athymbra ismiyle kurulduğu biliniyor.
Antik dönem kaynaklarında önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa'da, eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan Kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.