Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ülkemizde tapu kaydı altına alınan tüm taşınmazlar üzerinde yapılacak olan satış ve devir işlemlerinde yetkili merci tapu daireleridir.

TAPU DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Tapu dairelerinde mesai sabah 08.00 itibari ile başlıyor. Mesai saat 12.00’ye kadar sürüyor. Tapu dairesinin öğle tatili 13.00'te bitiyor. Öğleden sonra 13:00'da tekrar başlayan mesai kapanış saati olan 17:00’ye kadar devam ediyor. Hafta içi hergün hizmet veren tapu daireleri Cumartesi ve Pazar günleri, resmi ve dini bayramlarda kapalı oluyor.

TAPU DAİRESİNİN GÖREVLERİ

Yapılacak olan resmi işlemlerde Tapu Dairesi yetkili olmakla beraber tapu dairesinin görevleri “Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” kapsamında belirlenmektedir. Tapu Dairesinin Görevleri şunlardır;

- Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.

- Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.

- Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.

- Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.

- Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.

- Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.

- 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

- Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

- Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.

- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar / ANKARA adresinde bulunmaktadır. 0 312 413 60 00 nolu telefonları arayarak ya da https://www.tkgm.gov.tr/ internet adresinden bilgi alabilirsiniz. Çağrı Merkezi numarası 181'dir.