HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Para Politikası Kurulu koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplandı.TCMB faizi 100 baz  puan indirdi. Kurul Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Mart Perşembe günü gerçekleştirecekti. Toplantıdan politika faizinde 50 ila 75 baz puan indirim kararı çıkması bekleniyordu. TCMB, bankalara likidite destekleri açıkladı. Merkez Bankası Perşembe günü toplanmayacak

SON 7 TOPLANTIDA FAİZİ 1.425 BAZ PUAN İNDİRDİ

TCMB, böylece Murat Uysal başkanlığındaki son yedi PPK toplantısında toplam 1.425 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.

FAİZ TEK HANEYE İNDİ

Banka politika faizini  yüzde 9.75'e çekti. Böylece faiz tek haneye indi.

VİRÜSE KARŞI TEDBİR PAKETİ

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

''Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar vermiştir.

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde koordineli adımlar atmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

'TEDBİR SETİ UYGULAMAYA KONACAK'

Koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonda hızlı bir düşüş sağlanmış, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlenmiştir. Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazanmıştır. Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış; bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini arttırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır.

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. 

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.''

Bankanın internet sitesinde yayınlanan duyuru metninde alınan önlemler de açıklandı.

REESKONT KREDİLERİNİN TAAHHÜT KAPATMA SÜRESİ 24 AYDAN 36 AYA ÇIKARTILDI


1. TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

2. 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.

MİKTAR İHALESİ YÖNTEMİYLE 1 YIL VADELİ DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALELERİ OLACAK

3. Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırılmıştır.

4. Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecektir.

5. Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecektir. Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklik, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

REESKONTTA 90 GÜNE KADAR VADE UZATIM İMKANI

6. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmıştır. Bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecektir. Söz konusu imkânların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25’i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda;

91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecektir.

KREDİ KOŞULUNU SAĞLAYAN BANKALARA YABANCI PARA ZK ORANLARI 500 BAZ PUAN İNDİRİLECEK

Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır.

Söz konusu imkânlara dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

7. Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik aşağıdaki önlemler alınmıştır:

7,6 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞI KADAR REESKONT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ ERTELENEBİLECEK

18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanınmıştır. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak, herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirerek bu imkândan yararlanabileceklerdir. Bu suretle toplam 7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecektir.

Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır.


Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır."

Son dönemde faiz indiriminin büyük bölümünü tamamladığı mesajını veren TCMB'nin riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde yeniden büyük bir indirim yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak  üzere küresel merkez bankalarının her geçen gün daha fazla genişlemeci adım açıklaması ile TCMB'den faiz indirim beklentileri de kuvvetlenmişti.

FED FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRDİ

Dünya genelinde hükümetler ve merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için çeşitli tedbirler ve kararlar almaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası da (Fed) koronavirüse karşı ekonomiyi desteklemek için 18 Mart'ta yapacağı toplantıyı öne çekmiş 15 Mart'ta sürpriz bir biçimde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.  Fed politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlatmıştı. Fed 3 Mart'ta da sürpriz bir şekilde koronavirüs salgını sebebiyle 50 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

ECB TUTTU, FED VE BOE İNDİRDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 12 Mart'ta yaptığı toplantıda faiz indirimine gitmemiş ancak varlık alım programını 120 milyar euro genişlettiğini açıklamıştı. Bunun yanında banka ve küçük işletmelere yardımcı olacak bir takım önlemler açıkladı. 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) da benzer bir şekilde 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 0.25'e çekti. Aynı gün İzlanda Merkez Bankası da aynı oranda faiz indirimine gitti. Norveç Merkez Bankası da 13 Mart'ta sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 1.50'den 1.00'a düşürdü.  

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri