İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; 11 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere, bugün itibarıyla yürürlüğe giren ve hükümlerini Merkez Bankası Başkanının yürüttüğü tebliğde 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi. Tebliğde zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının "Mevduat/katılım fonu" (a) bendine "Resmi kuruluşlardan kabul edilenler hariç" kısmı eklendi.

Aynı tebliğin geçici 6'ncı maddesi de yürürlükten kaldırıldı.