Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

İslam dininde imanın şartlarından birinin peygamberlere inanmak olduğu biliniyor. Kuran'ın iniş sırasına göre 7. suresi ancak kitaptaki sıralanışına göre 81. sure olan Tekvir suresi peygamberliğin gerçekliğini ve kıyamet günü olaylarını konu edinmesiyle öne çıkıyor. Tekvir suresi Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu araştırılıyor. İşte Tekvir Suresi hakkında merak edilenler

TEKVİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

TEKVİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

İzeşşemsu kuvviret.
Ve izennucumunkederet.
Ve izelcibalu suyyiret.
Ve izel'işaru 'uttılet.
Ve izelvuhuşu huşiret.
Ve izelbiharu succiret.
Ve izennufusu zuvvicet.
Ve izelmev'udetu suilet.
Bieyyi zenbin kutilet.
Ve izessuhufu nuşiret.
Ve izessema'u kuşitat.
Ve izelcahıymu su''ıret.
Ve izelcennetu uzlifet.
'Alimet nefsun ma ahdaret.
Fela uksimu bilhunnesi.
Elcevarilkunnesi.
Velleyli iza 'as'ase.
Vessubhı iza teneffese.
İnnehu lekalu resulin keriymin.
Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
Muta'ın semme emiynin.
Ve ma sahıbukum bimecnunin.
Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
Feeyne tezhebune.
İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
Limen şae minkum en yestekıyme,.
Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

TEKVİR SURESİ TÜRKÇE MEAİLİ

Güneş, dürüldüğü zaman, ﴾1﴿ Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, ﴾2﴿ Dağlar, yürütüldüğü zaman, ﴾3﴿ Gebe develer salıverildiği zaman. ﴾4﴿ Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman, ﴾5﴿ Denizler kaynatıldığı zaman, ﴾6﴿ Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. ﴾7﴿ Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, ﴾8-9﴿ Amel defterleri açıldığı zaman, ﴾10﴿ Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, ﴾11﴿ Cehennem alevlendirildiği zaman, ﴾12﴿ Cennet yaklaştırıldığı zaman, ﴾13﴿ Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. ﴾14﴿ Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, ﴾15-16﴿ Andolsun, yöneldiği zaman geceye, ﴾17﴿ Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, ﴾18﴿ bu meal diğer sayfada verilmiştir. ﴾19-21﴿(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. ﴾22﴿ Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü. ﴾23﴿ O, gayb hakkında cimri değildir. ﴾24﴿ Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. ﴾25﴿ (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz? ﴾26﴿ O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. ﴾27-28﴿ Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ﴾29﴿

TEKVİR SURESİ TEFSİRİ VE FAZİLETİ İÇİN TIKLAYINIZ