Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün sona eren bir dizi ithalat ihalesinde yaklaşık 200.000 ton yemlik arpa aldı. Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalede en düşük fiyat ton başına 188.45 dolar (c&f) oldu. TMO her biri 12.500'er ton buğday alımı için 16 ayrı ihale açmıştı. Sevkiyatın 17 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılması gerekiyor.