Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem YKS ne zaman? TYT başvuru ne zaman başlıyor? 2018 üniversite sınavı

    YKS başvuru ne zaman başlıyor? Son olarak YGS ve LYS olarak iki aşamada yapılan üniversite sınavları bu sene YKS adıyla tek aşamada gerçekleştirilecek. Üniversiteye gidebilmek için sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, YKS TYT başvurularının ne zaman başlayacağını, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS ne zaman? TYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2018 YKS TYT başvuru ile ilgili tüm detaylar...

    YKS NE ZAMAN 2018 TYT BAŞVURU NE ZAMAN?

    YKS TYT başvuruları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, üniversiteye giriş aşaması olan YKS için aramalarını sürdürüyor. YKS'ye başvuru yapabilmek isteyen adaylar, 'YKS ne zaman', 'TYT başvuru ne zaman' sorularına yanıt arıyor. İşte 2018 YKS başvuru ve sınav tarihi;

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Oturumu başvuruları 01 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

    YKS 1. Oturum (TYT) 23 Haziran 2018, YKS 2. Oturum 24 Haziran 2018, YKS Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran 2018 tarihlerinde uygulanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları ise 31 Temmuz 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

    YKS KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    YKS 1. Oturum (TYT):

    - Türkçe

    - Temel Matematik

    - Fen Bilimleri

    - Sosyal Bilimler

    (Toplam soru sayısı: 120)

    YKS 2. Oturum:

    - Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 - Matematik

    - Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji

    - Sosyal Bilimler - 2 (Tarih - 2, Coğrafya - 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

    (Toplam soru sayısı: 340)

    Yabancı Dil oturumu (Toplam soru sayısı: 80)

    2. Temel Yeterlilik ne demektir?

    Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

    3. TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

    TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

    Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

    Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

    Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

    4. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

    TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

    TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

    5. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

    Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

    TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar

    Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

    Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

    Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

    6. TYT’ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

    Evet. ÖSYM tarafından en yakın zamanda TYT örnek soru ve cevapları yayınlanacaktır.

    7. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

    YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

    TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

    8.TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

    Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

    9. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

    Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

    • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
    • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
    • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
    • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

    10. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

    Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

    11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

    TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

    Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

    12. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

    Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

    Sayısal Puan:[Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

    Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

    Dil Puanı:[Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

    13. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

    Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

    Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

    14. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

    15. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?

    Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

    Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

    Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

    16. Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

    Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

    TESTLER Soru Sayısı
    Türkçe Toplam 40
    Sosyal Bilimler
    Coğrafya 5
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
    Felsefe 5
    Tarih 5
    Toplam 20
    Temel Matematik Toplam 40
    Fen Bilimleri
    Biyoloji 6
    Fizik 7
    Kimya 7
    Toplam 20
    Toplam 120

    17. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

    Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

    İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

    REKLAM
    REKLAM

    18. Yabancı Dil oturumunda yer alan yabancı dil testinde soru sayısı nedir?

    Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

    TESTLER Soru Sayısı
    Yabancı Dil Toplam 80

    19. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

    MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

    20. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

    Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

    21. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

    REKLAM

    Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

    22. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

    Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

    23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

    Sınavın birinci oturumu (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumu 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Yabancı Dil oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır.

    24. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

    REKLAM

    Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

    Birinci Oturum

    Temel Yeterlilik Testi (TYT)

    Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru BaşınaOrtalama Süre
    Türkçe 40 1,125 dk.
    Sosyal Bilimler 20
    Temel Matematik 40
    Fen Bilimleri 20
    Toplam 120 135 dk.

    İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

    • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması
    • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması
    • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.
    • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması

    İkinci Oturum

    Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

    Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına OrtalamaSüreler
    İki Test 80 Soru Üç Test 120 Soru Dört Test 160 Soru
    Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40 2,25 dk 1,5 dk 1,125 dk
    Sosyal Bilimler-2 40
    Matematik 40
    Fen Bilimleri 40
    Toplam 160 180 dk(3 saat) 180 dk(3 saat) 180 dk(3 saat)

    Yabancı Dil Testi

    Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre
    Yabancı Dil 80 1,5 dk.
    Toplam 80 120 dk.

    Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

    Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

    25. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecektir.

    26. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

    27. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

    Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

    28. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

    Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

    • Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.
    • Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet
    • Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
    • MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.
    • MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.
    • İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.

    29. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda puanlar hangi aralıkta hesaplanacaktır?

    YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.

    30. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

    YGS-LYS sistemindeki uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir. Yani bu durumdaki adaylar, TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır.

    31. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

    Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

    32. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda adaylar sınav başladıktan ne kadar süre sonra sınav salonundan ayrılabileceklerdir?

    Adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek, buna ilişkin bilgiler Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında açıklanacaktır.

    33. Adaylar, önlisans ve lisans programlarını hangi puan türü ile tercih edebileceklerdir?

    Daha önce de bildirildiği gibi adaylar;

    • Önlisans programlarını TYT puanı ile
    • Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ