Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti nasıl alınır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hadis-i şeriflerde abdest ile ilgili, Güzelce abdest aldıktan sonra, “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır. diye buyuruluyor. İşte abdestin alınma şekli

 

 

ABDEST NASIL ALINIR?

  • Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere otu- rulur, Eûzü ve Besmele çekilir.
  • Eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir, parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır. (Resim: 1)
  • Varsa misvak kullanılır, yoksa başparmak ve şehâdet parmağıyla dişler (Resim: 2)

  • Besmele çekilerek ağıza üç kere su alınır. (Resim: 3)
  • Besmele çekilir, üç kere burna su (Resim: 4) Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir.
  • Abdeste kalb ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp saç bitiminden çene altına, yan taraf- lardan da kulak yumuşaklarına kadar yüz, üç kere yı- kanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır.

Besmele çekerek önce sağ, sonra sol kol dir- sekle beraber üç kere ovalanarak yıkanır. (Resim: 6-7)

Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir. (Resim: 8)

Sonra şehâdet parmaklarıyla kulaklar, başparmakla da kulakların arkası (Resim: 9)

 Elin baş ve işâret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir. (Resim: 10)

Kaplama mesh yapmak sünnettir.

Kaplama mesh şöyle yapılır:

Evvelâ, iki el ıslatılır, başparmak ve işaret parmakla- rı ayrı tutulup diğer parmaklar birbirine yapıştırılır. İç ta- rafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Başparmak ile şehâdet parmakları ve avuç içi başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedi- lir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakla- rın içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına ko- nulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Di- ğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.

 

9- Ayaklar sol el ile yıkanır. Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır

Resim: 11) ve ayak par- makları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir. Hilâllemeye sağdan sola doğru yani, sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise başparmaktan başlanır ve alttan üste doğru yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da besmele ile yı- kanır. (Resim: 12)
Abdestte her âzâ yıkanırken kelime-i şehâdet okunur.

GÜZEL ABDEST NASIL ALINIR?

Ağız, burun, yüz, kol ve ayakları, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak gerekir. Her birinde, uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç kere su dökmek değil, üç kere tam yıkamak sünnettir. Üçten az veya fazla yıkamak mekruhtur.

Maalesef musluktan abdest alanlar, bu sünneti ihmal ediyorlar. Elleri, kolları ve ayakları birer kere yıkıyorlar. Ayak parmaklarını da bir kere hilallemekle yetiniyorlar. Üç kere su döküp bir kere yıkamak sünnete aykırı olduğu gibi, bir kere çok su döküp de, üç kere yıkamak da sünnete aykırıdır. Ayrı ayrı üç kere su döküp, üç kere ovarak yıkamak gerekir.