Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Mücadelede 19 Aralık 1918’de düşmana karşı sıkılan ilk kurşununun atıldığı yer olan Antakya yani Hatay; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz' sözünü söyleyip, hayatının son günlerinde bile ‘Hatay meselesi benim şahsi meselemdir' diyerek Anavatana dahil olması için yoğun çaba harcadığı ve ölümünden bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne katılan son toprak parçası olan Antakya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

ANTAKYA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

ANTAKYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Antakya'da Cumhuriyet Alanı'nda, Asi ırmağı kenarında ve köprü yakınında bulunan Antakya Mozaik Müzesi, sergilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve kalitesi açısından dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahip olduğu gibi sikke koleksiyonu bakımından dünyanın üçüncü büyük müzesidir. Müzede Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden eserler ve Harbiye, Antakya, Atçana, Seleukeia Pieria ile İskenderun buluntuları sergilenir. Çok detaylı işlenmiş ve muhteşem renklere sahip mozaik koleksiyonu eşsiz niteliktedir.

TİTUS TÜNELİ VE BEŞİKLİ MAĞARA

Samandağı Çevlik civarında bulunan tünel İ.Ö. 1. yüzyılda yapılmıştır. Tünelin bulunduğu alan, tarihte "Seleukeia" olarak tanınan antik bir kentin yakınındadır. Kentin kuzeybatısında yer alan kaya tüneli ve ona bağlı kayaya oyulmuş üstü açık su kanalı, dağlardan inen zararlı sel suları birikimlerinin bu ilginç liman tesisini doldurmasını engellemek için Roma imparatoru Vespasian tarafından başlatılıp oğlu Titus tarafından bitirilmiştir. Tümüyle dağ içine oyulan tünel 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisinde bölümler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır. Bu taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir.

ST. PİERRE KİLİSESİ

Antakya–Reyhanlı yolu üzerinde kente 2 kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı yakınındadır. Doğal bir mağara olup, eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St.Pierre; Antakya'ya M.S. 29-40 tarihleri arasında gelmiş ve Hıristiyanlığı yaymaya çalışmıştır. İlk dini toplantının yapıldığı bu kilisede cemaat ilk kez Hıristiyan adını almış. Bu yüzden St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinir. Mağaranın tabanında tahrip olmuş bir şekilde M.S. 4. ve 5. yüzyıllara ait mozaik kalıntısı vardır. Ayrıca bir altar, niş içinde mermer küçük St. Pierre’nin heykeli, kutsal sayılan su, saldırı esnasında cemaatin gizlice kaçmasına yarayan tünel bulunmaktadır.

KİNET HÖYÜK

İskenderun'un 30 kilometre kuzeyinde, Dörtyol ilçesinin kuzeybatısında yer alan Kinet Höyük, Doğu Kilikya’daki en büyük Klasik Çağ öncesi yerleşmedir. Kinet, denizden yüksekliği 500 metre olan 3.3 hektar genişliğinde ve 26 metre yüksekliğinde orta büyüklükte bir höyüğe sahiptir. Höyüğün kuzey ve doğusundaki, bugün ticari amaçlı bahçelerle kaplı alanda, Eskiçağ’da da yerleşim söz konusudur. Kazı çalışmaları devam eden bu höyükte demir çağlarına ait eserler bulunmuştur. Bölgedeki kalıntıların çoğu günümüzde Hatay Müzesi'nde sergilenmektedir.

ANTAKYA KALESİ VE SURLARI

M.Ö.300 yıllarında Büyük İskender’in generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından kurulan Antakya kalesi dünyanın önemli yapıları arasında yer alır. Sırasıyla Seleukos’lar Romalılar, Bizanslılar, Haçlılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanılarak zamanımıza kadar gelebilmiştir. 12 kilometre uzunluğunda olan surların 360 kuleden oluştuğu düşünülmektedir. Sayısız depremler ve savaşlar sonucunda çok harap olmuştur. Bugün ayakta kalan duvarların büyük bir kısmı M.S.6.yüzyılda Bizans İmparatoru Justianus tarafından yaptırılmıştır. Kale duvarları; Asi nehrinin kenarından başlayarak Silpius dağları arasında dolanıp, Küçükdalyan’da tekrar nehre kavuşmakta idi. Şimdi ancak Silpius dağı (Habib-i Neccar ) üzerindeki kısımları bulunmaktadır. Kalenin, kuzeyde Halep Kapısı (St. Paul), doğuda Demir Kapı, güneyde Şam Kapısı, batıda Köprü kapısı ve kuzeybatıda Köpek Kapısı olmak üzere 5 kapısı vardır.

ST. SİMON MANASTIRI

Hatay'ın Defne ile Samandağ ilçeleri sınırında Aknehir Mahallesi yakınlarında yaklaşık 480 rakımlı tepede 6. yüzyılda kurulmuşolan St. Simon Manastırı, Erken Hristiyanlık hac merkezi olarak kabul ediliyor. "Stilitler Tarikatı"nın kurucusu Antakyalı St. Simon tarafından dini eğitimler verilmek üzere kurulan manastır, St. Simon'un 10 metre yüksekliğindeki taş sütun üzerinde 45 yıl inzivaya çekilerek yaşadığı yer olarak da anılıyor. Simeon'un üzerinde yaşadığı sütunun kaidesinin bugün hala görmek mümkündür. Manastır, Titus Tüneli'ne de yakın olduğu için, yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ

İsmini ise M.S. 40'lı yıllarda yaşamış Hz. İsa'nın ilk havarilerine inanan bir Antakyalıdan almıştır. Efsaneye göre, Roma döneminde Antakya'da yaşayanlar halk putperestmiş. Hz. İsa Antakyalılar için 2 resul (elçi) gönderir. Resuller halk tarafından taşlanırken Habibi Neccar gelir ve resullerin doğru söylediğini halka anlatır, fakat burada bulunan putperestler Habib-i Neccar'a bunlar seni kandırmışlar, ya eski dinine dönersin yada ölürsün şeklinde tehdide başlarlar. bu müritler dediklerini yaparak. Habib-i neccar ı öldürürler, Habib-i neccar ın şehit edilmesi ile ilgili bir çok rivayet vardır. Rivayete göre, Habibi Neccar'ın kesilen boynu şimdi bulunan caminin olduğu yere kadar gelir. Ardından bu noktada Habib-i Neccar Camii inşa edilir. Cami, Kurtuluş Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi kavşağında bulunmaktadır.