Zeynep Özbatur Atakan, Kaan Müjdeci'ye 1 ₺'lik manevi tazminat davası açtı.
Kaan Müjdeci, açılan davayı 'Sinema tarihine ayıp olarak yazılacaktır' şeklinde yorumladı.
Peki, Zeynep Özbatur Atakan, meslektaşına neden dava açtı?

Nuri Bilge Ceylan'ın yapımcısı Zeynep Özbatur Atakan, aynı zamanda Antalya Film Festivali'nin Film Forum Direktörü olarak görev yaptı.
Kaan Müjdeci, Antalya Film Festivali'nden 'Ulusal Yarışma'nın kaldırılmasını protesto etmek amacıyla İstanbul'da 'Ulusal Yarışma' adı altında alternatif bir film festivalinin öncüsü olurken sinema sektöründen büyük destek gördü.

'Ulusal Yarışma', Antalya Film Festivali'nin internet sitesini kopyalayarak, festival sitesinde yer alan fotoğrafları kullandı.
Zeynep Özbatur Atakan, Antalya Film Festivali'nin internet sitesinde yer alan fotoğrafların izinsiz bir şekilde kullanılmasının sorumlusu olarak gördüğü Kaan Müjdeci'ye 1 ₺'lik manevi tazminat davası açtı.

Kaan Müjdeci, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan'ın şikayetiyle kendisi hakkında açılan davaya tepki gösterdi. Yarışmanın kaldırılmasına karşı bir protesto eylemi olarak festivalin sitesini kopyaladıklarını, festival sitesinde yer alan fotoğrafları kullandıklarını belirten Müjdeci ilk derece mahkemede 5 Temmuz'da aleyhine sonuçlanan 1 ₺'lik manevi tazminat davasının Türkiye sinema tarihine ayıp olarak yazılacağını belirtti. Kaan Müjdeci, davaya üst mahkemede itiraz edeceğini açıkladı.

Kaan Müjdeci, Zeynep Özbatur Atakan'ın kendisine açtığı davayla ilgili olarak şunları söyledi, "Zeynep Özbatur Atakan tarafından hakkımda açılmış 1 TL tutarındaki manevi tazminat davası ilk derece mahkemesinde 5 Temmuz'da karara bağlanmış, mahkeme bu aşamada henüz kararın gerekçesini açıklamamış ancak davanın kabulüne hükmetmiştir. Her ne kadar gerekçesi henüz açıklanmamış, dolayısıyla bir üst mahkemede yapacağımız hukuki itiraza ilişkin esasların belirlememizin beklenmediği, kararın da hukuken kesinleşmediği bu noktada makul olmasa da, karşı tarafın kamuyu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme eğilimi nedeniyle dava ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak zorunluluğu doğmuştur. Zeynep Özbatur Atakan davada, antalyaff.net isimli web sitesinde fotoğraflarının kullanıldığını, gerçekte söylemediği cümlelerin söylenmiş gibi gösterildiğini belirterek, bu yolla itibarının sarsıldığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia etmiştir. Ancak bu iddialar tarafımızca kabul edilmemiştir. Zira, söz konusu fotoğraflar Atakan'ın özel yaşamına ilişkin veya kişisel sosyal medya profillerinden alınmış değil, doğrudan Antalya Film Festivali resmi sitesinden alınmış, dolayısıyla film festivaliyle ilgili bulunduğu konum sebebiyle davaya konu sitede yer almıştır. Burada önemle belirtmek gerekir ki, kamuya mal olmuş kişilerin özel yaşantısına ait olmayan bu türden fotoğrafların kullanılması için izin alınması yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, diğer deyişle izne ihtiyaç yoktur. Diğer yandan davaya konu sitede, bu site içeriğinin tamamen Antalya Film Festivali'nden Ulusal Yarışma'nın kaldırılmasına ilişkin bir eleştiri olarak, ironi/hiciv maksatlı olduğu, gerçek kişiler veya kurumlarla bir ilişkisinin olmadığı açık bir uyarı olarak yer almıştır. Dolayısıyla ne kamuyu yanıltmak ne de Zeynep Özbatur Atakan'ın itibarını sarsmak, onu rencide etmek üzere tasarlanmadığı ortadadır. Hal böyleyken, kendisinin sadece festivaldeki görevi nedeniyle dahil edildiği bir mizah işindeki eleştiriye bu denli tahammülsüzlük göstermek, bununla ilgili dava açmak, yargıyı böyle bir konuda meşgul etmek kısmını kamunun takdirine bırakıyoruz. Bunlarla birlikte ifade özgürlüğü de en az kişilik hakları kadar önemli, ulusal ve uluslararası hukuk ile güvence altına alınmış bir haktır. Özellikle ülkemizde bu hakkın demokratik bir toplum için ne kadar temel bir değer olduğu izahtan varestedir. Bu bakımdan esasen, dava süreci içerisinde de Mahkemeye gerek ulusal içtihat gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden içtihadı örneklerle, kişilik hakları ve ifade özgürlüğünün sık sık bu türden çatışmalara konu olabileceğini ancak hakaret, küçük düşürme, aşağılama benzeri bir amaç ve içeriği haiz olmayan düşünce açıklamalarında ifade özgürlüğünün sınırlarının aşılmadığının kabul edilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Şu aşamada halen daha aynı ısrarda ve görüşte olduğumuzu belirtmek isteriz. Nitekim başta da belirtmiş olduğumuz üzere gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte üst mahkemede temyiz hakkımızı kullanacağız. Yine söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi sebebiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde de ifade özgürlüğü ihlali konulu bir başvurumuz mevcuttur. Sonuç olarak, yasal süreç devam etmekte olup, işbu açıklamayı tarafımızca yalnızca kamunun yanlış ve gerçekten uzak bilgilendirme ihtimaline karşı kaleme aldığımızı paylaşmak isteriz.''

Kaan Müjdeci, davanın Antalya Film Festivali'ni düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından değil de  Zeynep Özbatur Atakan tarafından açılmasına bir anlam veremediğini dile getirdi.