Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Evlenme ödeneği ya da halk arasındaki adıyla çeyiz parasını alabilmek için önce bir beyanda bulunulması gerekiyor. Peki çeyiz parası kimlere veriliyor? Çeyiz parası başvurusu nasıl yapılır? Evlenme ödeneği ne kadar 2019?

İşte detaylar...

ÇEYİZ PARASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Anne ya da babası vefat etmiş olan ve SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlendiklerinde aylıkları kesileceğinden dolayı, SGK tarafından bir defaya mahsus olmak üzere evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği veya çeyiz parası ödenir. Bu ödenek, kız çocuğunun evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenir.

ÇEYİZ PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

Evlendikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayanlar bu haklarını kaybederler. 

- Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Hak sahibi kız çocuğunun başvurusunu bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

- 01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.
Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

ÇEYİZ PARASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile,

- 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan örneği ile başvurmaları gerekmektedir.

ÇEYİZ PARASI NE KADAR 2019

Kız çocuklarına ödenen çeyiz parasının miktarı, kendilerine ödenen ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadardır. Örneğin 500 TL ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının iki yıllık tutarı olan 12 Bin TL çeyiz parası ödenir. Bu para peşin olarak ödenir. Amaç evlilik masraflarının karşılanmasıdır.