Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Amerikan sermayeli global vergi yazılımı sağlayıcı Sovos Türkiye Genel Müdürü Elçim Sirek, Türk iş dünyasının hızla e-defter, e-fatura, e-arşiv gibi dijital dönüşümünü sağlayan entegratör şirketlerin dünyaya da açılan e-ticaret şirketleri kanalıyla da şeni müşterilerine ulaştıklarını belirtti. E-ticaret şirketlerinin pazar yerini kullanan şirketlere e-defter ve e-fatura uygulamalarını da pazarladıklarını anlatan Sirek, aynı zamanda bazı şirketlerin satıcıları pazar yerine çekmek için bunu promosyon olarak verdiklerini de kaydetti. Bu şirketlerin aynı zamanda müşterileri olduğunu belirten Sirek, diğer ülkelerde de faaliyet gösteren e-ticaret şirketleri ile birlikte diğer ülkelerin vergi sistemleri ile dijital entegrasyonu sağladıklarını ifade etti. Türkiye e-dönüşüm pazarının cirosal olarak, e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları tarafından domine edildiğini belirten Sirek, e-dönüşüm kullanıcılarının yüzde 75’inden fazlasını Küçük Orta Ölçekli İşletmeler yani KOBİ’lerin oluşturduğunu söyledi. Bu dönüşümü sağlayan 580 bin mükellef olduğunu bildiren Sirek, Türkiye’deki e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50’sinin gönüllülük esası ile e-faturaya geçtiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

80 BİN ŞİRKET GÖNÜLLÜ DÖNÜŞTÜ

Sirek'e göre firmalar e-dönüşümün sunduğu zaman, maliyet ve iş gücünde verimlilik nedeniyle zorunlu mükellef olmasalar da e-belgelerin avantajından faydalanmayı tercih ediyorlar. Pandemiyle birlikte de dijitalleşme isteğinde önemli bir artış görüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye başta olmak üzere e-belge kapsamları genişletildi. Bu güncelleme ile halihazırda mevcut olan brüt satış hasılatı sınırı aşağı çekilerek daha fazla mükellefin zorunlu olarak bu uygulamalara geçiş yapması sağlanıyor. Yasal düzenlemeler gereği Temmuz’da 150 bin yeni mükellefin sisteme girmiş olması gerektiğini ifade eden Sirek, daha bu zorunluluk gelmeden yaklaşık 80 bin şirketin halihazırda sisteme geçtiğini vurguladı. Sirek dijitalleşmenin ve e-belgelerin kolaylığının, faydalarının anlaşılmasıyla çok fazla gönüllü geçişi gerçekleştirdiğini kaydetti.

GÜVENLİ YOL ARKADAŞI OLMAK ÖNEMLİ

Sirek'in verdiği bilgilere göre 150 bin firmada e-ticaret, gayrimenkul, otomobil araç kiralama-satış, turizm, demir çelik ve inşaat sektörleri öne çıkıyor. 2016 ve 2020 yılları arasında Türkiye e-dönüşüm pazarının ciro bakımından yıllık bileşik büyüme oranı ile yüzde 49’luk bir artış gösterdiğini bildiren Sirek "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise e-dönüşüm pazarının ülke ekonomisi, gayri safi milli hasıla ve enflasyon oranlarından da etkilenerek yıllık yüzde 22 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye'de bu hızlı gelişimin de etkisiyle şu an 97 tane özel entegratör var. Burada öne çıkmak için sürdürülebilir ürünler sunmak ve güvenilir yazılımlar çok önemli. Belgelerle birlikte sektör de dönüşüyor. Sektörün bir süredir yeniden yapılanma içine girdiğini gözlemliyoruz. Firmalar için güvenli yol arkadaşı seçebilmenin önemi de artıyor" dedi.

DİJİTAL PLANET'İ SATIN ALDI

Sovos'un Türkiye’deki faaliyetleri 2019 yılı ortalarında e-Faturada sağlayıcı olan, Foriba’yı ve düzenli vergisel raporlama çözümlerini satın alarak başladı. Sirek şirket hakkında şu bilgileri verdi: "İstanbul ofisimizden Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki sürekli işlem denetimlerine yönelik çözümler geliştirir hale geldik. Birkaç ay önce Digital Planet satın almasıyla da Türkiye'de ve bölgedeki büyüyen kanal iş ortakları, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve büyük kurumsal müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için İstanbul temelli ürün geliştirme mükemmellik merkezimizi genişlettik. Türkiye’de iki yıl içerisinde yaptığımız bu ikinci satın alma hem yerel hem de bölgesel pazara olan inancımızı gösteriyor. Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sovos Türkiye olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine sahibiz. Burası Sovos’un dünya çapındaki 2’nci büyük Ar-Ge merkezi. Türkiye’de de ilk 20 içinde. 8’inci faaliyet yılındaki Ar-Ge merkezimizde yaklaşık 100 kadar Ar-Ge personeli görev alıyor. Yürüttüğümüz Ar-Ge projelerimizle veri analitiği, görüntü işleme, doğal dil işleme gibi teknolojileri mevcut ürün ve süreçlerimize entegre ederek daha kullanışlı, daha verimli, daha yenilikçi çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de 80'den fazla e-dönüşüm partneri olmak üzere, 240 iş ortağımız, Sovos Cloud portalı kullanan 20 bin müşterimiz bulunuyordu. Digital Planet ile müşterilerimize 40 bin daha ekleniyor. Burada çoğunlukla KOBİ ve Mikro KOBİ bir portföyden bahsediyoruz. Kurumsal stratejik müşterilere yönelik olarak pazar lideriyiz, kobi segmentinde de ilk 3’teyiz. 150+ ERP iş ortağımız sayesinde; SAP dahil birçok farklı ERP ye entegrasyon imkânı sunuyoruz. Bulut sistemlerimizde günlük ortalama 750.000 e-belge işlemi gerçekleşiyor."

En sık kullanılan ve birçok entegrasyon seçeneği sundukları çözümlerin başında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e- İrsaliye ve e-Defter çözümleri geldiğini dile getiren Sirek, "Bu çözümler aslında Gelir İdaresi Başkanlığı denetiminde zorunlu tutulan elektronik faturalama, irsaliyeleme işlemleri için kullanılması gereken özel entegratörlük çözümleri gibi gözükse de şirketlerin yapılarına ve ihtiyaçlarına göre birbirinden farklı birçok departmanı ilgilendiren iş akışları konusunda avantajlar sağlıyor. Sunduğumuz raporlama ve entegrasyon esneklikleri, bulut çözümlerde en üst seviyelerde olan veri güvenliğimiz, müşterilerimizin ERP yapılarına göre ihtiyaca özel hızlı yanıt verebilmemiz, sistemlerimizin hatasız çalışması katma değer yaratıyor" şeklinde konuştu.

E-FATURAYA ZORUNLU GEÇİŞ KAPSAMI

  • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Gerek kendilerine ait siteler gerekse de aracı platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını sağlayan mükellefler.
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını sağlayan mükellefler.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

E-ARŞİV FATURAYA ZORUNLU GEÇİŞ KAPSAMI

  • 509 sayılı Tebliğ’in değişiklikten önceki halinde, e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce kesilecek faturalardan vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi aşması halinde e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekiyordu. Tebliğ ile bu sınır 5 Bin TL olarak revize edildi. Bu kapsamda mükelleflerin 1 Mart 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri teslim ve hizmetlere ilişkin bu kurala dikkat etmeleri gerekiyor.
  • Bunun yanında elektronik ortamda mal ve hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını sağlayan mükelleflerin tıpkı e-faturada olduğu gibi ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-Arşiv uygulamasına da geçme zorunlulukları bulunuyor.

E-İRSALİYEYE ZORUNLU GEÇİŞİN KAPSAMI

  • 509 sayılı Tebliğ’in mevcut halinde e-irsaliye uygulamasına zorunlu geçiş için belirlenen 25 milyon TL’lik brüt satış hasılatı, 2021 hesap döneminden itibaren 10 milyon TL ve üzeri olarak revize edildi.
  • Bunun yanında demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasını kullanmaları gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO