AA

İstanbul Enerji'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Yüzer Güneş Enerji Santrali'nin amacı; İstanbul'da artan enerji ihtiyacını karşılamak için geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların şehrin elektrik üretimine katkıda bulunmasını sağlamak.

Yüzer Güneş Enerji Santrali'nin Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Santral İstanbul’a temiz su sağlayan kaynaklardan biri olan Büyükçekmece Gölü üzerine uygulandı. Bu uygulamada enerji verimliliğine katkı sağlaması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedefleniyor. Santralde 960 adet 260W gücünde polikristal fotovoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanımlı ürünler tercih edilerek santral ömrünün uzatılması hedeflendi"

Yüzer Güneş Enerji Santralinin uygulamasında iki farklı yüzdürücü sistem kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Kullanılan sistemler, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ettiğinden yoğun su talebinin karşılanmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan buharlaşma ile su kaybının önlenmesinde de önemli bir etken olacaktır. Tesis kurulumunun tamamlanmasının ardından başlanan AR-GE çalışmaları 12 ay sürecince devam edecek olup, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, ekosistem üzerine etkileri (su canlıları, yosun oluşumu vb.) karşılaştırmalı olarak izlenecektir.Büyükçekmece üzerine kurulu Yüzer GES her sene 180 ton CO2 salınımını engelleyecektir" denildi.