Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ENERJİ AJANSINDA YENİ DÖNEM

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Enerji Ajansı’ndaki yeni yapılanmaya değindi ve yeni dönemde, gelişmekte olan ülkelere kapılarını açacaklarını, yenilenebilir enerji konularına daha çok önem vereceklerini söyledi. "Ben Başkan olarak 1 Eylül’de işe başladım ve bizim uluslararası enerji dünyasının kapılarını gelişmekte olan ülkelere açıyorum. Meksika, son derece önemli bir ülke. Hem politik olarak hem de enerji açısından. Görüşmeler sonunda Meksika'yı uluslararası enerji ajansına üye yapıyoruz. Çin dünyanın en önemli enerji ülkesi. Hem en büyük üretici, hem de en büyük tüketici. Çin şu anda bize üye olma yolunda adımı atıyor. Yine aynı şekilde Endonezya, Hindistan bunlarla birlikte daha yakından çalışıyoruz ve bunlarla uluslararası enerji ajansı arasındaki organik bağları daha hızlı bir şekilde geliştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeleri çeşitlendirmesi gerektiğini de belirten Birol, "Deyim yerindeyse bütün yumurtaları aynı sepete koymamamız lazım. Yoksa bunun hem enerji olarak hem de politik olarak maliyetinin çok yüksek olduğunu biraz geç de olsa anlayabiliriz.” dedi.

YERLİ KÖMÜRDE TEMİZ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ÖNEMLİ

Yerli kömür kullanımında mümkün olduğu kadar temiz teknolojilerinin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Fatih Birol, "Şimdi kömür fosil yakıtlar içerisinde en fazla emisyon çıkartan yakıt. Dışarıya enerji olarak çok fazla bağımlıyız. Petrol ve doğalgazın hemen hemen tamamını dışarıdan alıyoruz. Bunu dengelemek için yerli kaynakları maksimum olarak kullanmamız gerekir. Eğer kömür kullanacaksak bunu mutlaka en yeni ve en temiz kömür teknolojilerini kullanmamız gerekir.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE TEŞVİKLER VERİLMELİ

Birol, yenilenebilir enerjideki kapasitenin genişletilmesiyle doğalgazda dışa bağımlılığın azaltılabileceğinin altını çizdi. "Tabi Türkiye’nin çok kaliteli diyebileceğim hem rüzgar hem de güneş potansiyeli var. Güneşten de çok ciddi anlamda güneş radyasyonu alıyoruz. Teşviklerin nasıl verileceği son derece önemli. Yani bunun ekonomiye negatif etkisi olmadan ama o teknoloji içerisinde de gerçek teşvik edebilecek bir karakterde olması lazım. Bunuda Türkiye yaparsa ki bence özellikle de rüzgarda önemli ve güzel adımlar atılıyor. Türkiye yine doğalgazda dışa olan bağımlılığını özellikle bir ülkeye olan bağımlılığını bir nebze olsun düşürebilir." dedi.

TÜRKİYE "ENERJİ MERKEZİ" ÖZELLİĞİNİ KORUYOR

İran'dan belki ileride yine Kafkas ülkelerinden belki Rusya'dan, belki ileride Irak'tan geçebilecek olan boru hatları Türkiye üzerinden geçecek. Hatta politik sorunlar çözülürse Doğu Akdeniz’deki yani İsrail'deki Mısır'daki bu gazın da Türkiyenin zenginleşme ihtimali var. Tabi bunlar hem ciddi bir enerji diplomasisi gerektiriyor. Aynı zamanda iyi bir maliyet hesaplaması yapması gerekiyor. Mesela biz İsrail gazının hangi opsiyonların ne kadar tutacağını baktık. Türkiye’den geçse mi daha iyi, İsrail kendi kullansa mı daha iyi yoksa Mısır'a satsa mı daha iyi bütün bu opsiyonlara baktık. Türkiye opsiyonu ikinci opsiyona göre en azından 3 misli daha ucuz. İsrail için son derece tasarruflu. O bakımdan Türkiye'nin belki jeolojik olarak bir avantajı yok yani yerin altında fazla bir kaynağımız yok ama coğrafi olarak çok büyük bir avantajımız var.

İRAN PETROL VE DOĞALGAZDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK

İran petrolde önemli ve bir çok kimsenin beklediğinden hızlı bir dönüş yaptı. Petrol olarak İran'ın üretiminde ciddi bir artış gördük. Bu da çok doğaldı çünkü zaten petrol sahaları vardı ama ambargo yüzünden bu üretimi gerçekleştiremiyorlardı. Fakat doğalgaza gelince çok büyük rezervleri var ama bunun için yatırım yapmak gerekir. Yatırım içinde yabancı yatırımcı gerekir. Ama eninde sonunda İran'ın hem petrol hem doğalgazda bugünkünden daha büyük bir rol oynayacağını hesaba katmamız gerekir.

PETROLDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLMAZ

"Önümüzde ki birkaç ay içerisinde çok ciddi bir fiyat artışı olacağını düşünmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla kullanılmayan petrol var. Irak’ta artış İran’da artış Amerika’daki petrol rezervleri... O bakımdan fiyatlar üzerinde çok ciddi bir artış olmaz.”