Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. 2017 TUS İlkbahar Dönemi ek yerleştirme tercihlerini yapmak isteyen adaylar, tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2017 TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? TUS ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitiyor?

TUS EK YERLEŞTİRME 2017 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2017 TUS ek yerleştirme tercihleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olup, 17-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacaktır. TUS ek yerleştirme ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

TUS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Ek yerleştirme ücreti 15.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklar. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemi ne alınmayacak.

TUS EK YERLEŞTİRME 2017 TABLO 2 İÇİN TIKLAYINIZ...

TUS EK YERLEŞTİRME 2017 TABLO 3 İÇİN TIKLAYINIZ...

TUS EK YERLEŞTİRME 2017 TABLO 4 İÇİN TIKLAYINIZ...

TUS EK YERLEŞTİRME ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Bk. 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile arala rında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.

Bk. 2 Bu pro gramı seçecek adayların tıp dışı meslek mensubu olmaları gerekmektedir.

Bk. 3 Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [htt p://tuk.saglik.gov.tr/protokol] internet adresini inceleyiniz.

Bk. 4 Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İng ilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.

Bk. 5 Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.

Bk. 6 T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğin ce, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.

Bk. 8 Bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen ada ylar tercih edebileceklerdir. Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra diğer Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi Kuvvet Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığının da k ontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığının kontenjanını tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır.

Bk. 9 KKTC Dr.Burhan Nalbanto ğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına yalnız KKTC uyruklu doktorlar başvuracaklardır. Bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlene cek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır. TC. vatandaşı olanlar bu kadrolara müracaat edemezler.

Bk. 10 Girne Asker Hastanesi kadrolarıdır.

Bk. 11 Bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kimlik bilgileri ÖSYM'y e iletilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar Misafir Askeri Personel kontenjanlarından tercih yapıp bu tercihlerine yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

Bk. 12 Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversite si arasında imzalanan protokol gereği MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kadrolara yerleştirilen TSK mensubu uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edecektir.

Bk. 13 TSK personeli sadece MSB nam v e hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açılan kadroları tercih edebilecektir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır.

Bk. 14 TSK mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

Bk. 15 Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir.