Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Genel seçimlerin bitmesinin ardından gözler yeni Meclis'e ve Meclis'in açılışına çevrildi. TBMM İçtüzüğü uyarınca, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'de TBMM Genel Kurulu çağrısız toplanacak. Geçmiş yıllardaki durum gözönünde bulundurulduğunda, yeni milletvekillerinin 24 Haziran Cuma günü andiçmesi bekleniyor.

Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılacak. Birleşime en yaşlı üye sıfatıyla CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi başkanlık edecek, en genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. Genel Kurul, bu birleşimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalışacak.

VEKİL ANDI
Milletvekillerinin and içme metni şöyle:''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''

MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK
Yemin töreninden sonra, Meclis Başkanı seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak. Buna göre, 24 Haziran'da başlayacak adaylık başvuruları, 28 Haziran gecesi sona erecek. Seçimler de 29 Haziran'da başlayacak.

Gizli yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

YENİ HÜKÜMETİN KURULMA SÜRECİ
Meclisin 25. Başkanı'nı seçmesinin ardından yeni hükümetin kurulma süreci de başlayacak. Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulu'nun istifasının kabul edildiğine ve yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devamına ilişkin tezkeresi ile Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulması için görevlendirmesine ilişkin tezkere de aynı birleşimde okunacak.

Meclis Başkanı seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek Başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak. Başkanlık Divanı üyelerini seçiminin 30 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.

TBMM Başkanlık Divanının oluşmasından sonra Meclis'te 61. Hükümet'in kuruluş ve güvenoyu süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa gereği bir milletvekilini (teamüllere göre seçimde çoğunluğu sağlayan partinin liderini) Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti'ni kurmakla görevlendirecek.

Yeni Bakanlar Kurulunun programı, hükümetin kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra TBMM'de okunacak. Bunun üzerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılacak; görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak. Bu sürecin Temmuz ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

24. Dönem TBMM'de görev alacak milletvekilleri, daha sonraki süreçte, partilerinin grup başkanvekillerini ve TBMM komisyonlarında görev alacak arkadaşlarını da seçecek.

Meclisin, hükümetin kurulmasından sonraki süreçte, Temmuz sonunda tatil kararı alarak 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması bekleniyor.

TASARI VE TEKLİFLER YENİLENEBİLİYOR
Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılıyor. Ancak, Hükümet veya TBMM üyeleri, bu tasarı veya teklifleri yenileyebiliyor. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir.

Ancak, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırması, genel görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz kalıyor.

Meclisteki dokunulmazlık dosyaları için ise seçimden sonra yeni bir süreç başlayacak. Yeniden Milletvekili seçilenlerin dosyaları TBMM anayasa Adalet Komisyona geri gönderilecek, seçilemeyenlerin dosyaları ise Başbakanlık aracılığıyla ilgili mahkemelere iletilecek.

AA