Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde 2019 yılı içinde başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımı amacıyla HSBC Türkiye ve WWF Türkiye işbirliğiyle yürütülen ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamında bugüne kadar 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık altı aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.  Ekim 2020’ ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 HSBC Türkiye gönüllüsü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. HSBC Gönüllüleri, Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanısıra, yerel halk, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek vermeye başladı. Proje sonuna kadar İstanbul, İzmir ve bölge okullarında; 3000 öğrencinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitim alması, 6000 öğrenci velisinin tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda farkındalığının arttırılması hedefleniyor.

8 YILDIR YÜRÜTÜLEN PROGRAM

Yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasıyla; yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımı azaltılırken, bölge halkına sosyo-ekonomik faydalar da sağlanabileceğine dikkat çeken HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “HSBC Grubu 8 yıldır küresel çapta yürüttüğü ‘Su Programı’ kapsamında; faaliyet gösterdiği ülkelerde temiz su kaynaklarının korunması ve bu konuda çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor. WWF-Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Haydarlı Köyü’ndeki yağmur suyu hasadı modeli ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hem bölgenin su ihtiyacını karşılamayı, hem de ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece banka olarak değil, gönüllü çalışanlarımızın da aktif katılımıyla hayata geçen projenin; ülkemizde çölleşme ve kuraklıkla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

 SU AYAK İZİNİ AZALTIYORLAR

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Ülkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası’nda 10 yıldan uzun süredir su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda çalışıyoruz. Tarım ve sanayinin kaynakları daha verimli kullanması ve ‘su ayakizi’ni azaltması için bugüne kadar yaptığımız sektörel bilgilendirme ve dönüşüm çalışmalarının yanısıra, tarımsal ve evsel kullanımdan kaynaklanan ‘su ayak izi’ni azaltmak için HSBC Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, tekrar edilebilir ve ölçeklenebilir olması itibarıyla bizim için çok kıymetli. Havzadaki diğer çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde, bölgedeki tüm paydaşları da yanımıza alarak proje sonunda ortaya çıkacak modelin havza çapında yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.”

 

 

Yağmur Suyu Hasadı Modeli

Yağmur suyunun; varil, havuz, yeraltı gibi ortamlarda biriktirilmesi ve/veya toprağa emdirilmesi yöntemleriyle toplanarak günlük kullanımda, sulamada yeniden kullanılmasını sağlayan, aynı zamanda toprağa emdirilerek toprağın bereketini artıran bir sistem.

Yağmur yağarken suyun biriktirilmesi:

Yazın kuraklığa karşı önlem almayı sağlayan yağmur suyu hasadı modeli.

 Toprağa su emdirilmesi:

Kışın aşırı yağışlarda toprak geçirgenliğinin artırılarak su basmalarının azaltılması ve yeraltı su kaynakları ile toprağın beslenmesini sağlayan yağmur suyu hasadı modeli. Aynı zamanda toprağın en verimli üst tabakasının yağmur erozyonu ile akıp gitmesini önleyerek arazi bozunumuna karşı kullanılan stratejilerden biridir. 

Yağmur Suyu Hasadı Projesinin hedeflenen etkileri

 

- Büyük Menderes bölgesinde yaşayan çiftçilere ilham verecek bir yağmur suyu hasadı modelinin oluşturulması

-  Daha fazla yağmur suyunun kullanılmasıyla, yeraltı suyu ve şebeke suyu kullanımının azaltılması

-  Bölge halkına sosyo-ekonomik fayda sağlanması

-  Yağmur suyunun toplanmasıyla bölgede bozulmuş su döngüsünün onarılması

-  Hem bölgedeki yerel toplulukların hem de ekosistemin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması

-  Toprak erozyonuna karşı YSH stratejisinin benimsenmesi

1881 -
1938