Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli SGK hedef koydu! Emekli aylığı bağlama süresi kısalacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ardından ilk stratejik planını uygulamaya koydu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, planda 2019-2023 dönemi için 6 adet stratejik amaç, bu amaçları gerçekleştirmek için 26 adet hedef ve 84 adet performans göstergesi belirlendiğini ifade etti.

    Planın vatandaşları doğrudan ilgilendiren amaçlarının başında emekli aylığı bağlama sürelerinin kısaltılması geliyor. Emekli aylığı bağlama işlemlerindeki gecikmelerin tescil, hizmet ve aylık bağlama programlarının yetersizliği ile aralarındaki entegrasyonun tam olarak sağlanamamasından kaynaklandığı vurgulanan planda, söz konusu programların değişen mevzuata daha hızlı entegrasyonunun sağlanacağı kaydedildi. Yapılacak çalışmalarla, 4/a (SSK) kapsamındakilerin ortalama yaşlılık aylığı bağlama süresi 18 günden 16 güne, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındakilerin ortalama aylık bağlama süresi ise 23 günden 16 güne indirilecek.

    REKLAM

    Şu an en hızlı yaşlılık aylığı bağlama işlemi 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındakiler için yapılıyor. 4/c’lilerin yaşlılık aylığı ortalama 15 günde bağlanıyor. Bu süre de 2023 yılında 10 güne kadar indirilecek.

    4/c kapsamındaki dul ve yetim aylıklarını bağlama süresi ise 17 günden 12 güne düşürülecek. Böylece vatandaşlar yaşlılık aylığı ile dul ve yetim aylıklarını daha kısa sürede bağlatabilecekler.

    ESNEK ÇALIŞMAYA KOLAY İŞVERENLİK

    Kalkınma Planı’nda yer alan kısmi ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması hedefine paralel olarak SGK da mevzuatta değişiklikler yapacak. Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere mevzuat değişiklikleri yapılacak.

    PRİM TAHSİLATLARI ARTIRILACAK

    Plana göre, SGK’nın toplam gelirlerinin toplam giderlerini karşılama oranı 2016 yılında yüzde 92.5 iken 2018 yılında yüzde 94.3 olarak gerçekleşti. Prim gelirlerinin dörtte biri oranında devlet katkısı yapılıyor. Toplam gelirlerin için de devlet katkısı da bulunuyor.

    REKLAM

    SGK’nın devlet katkısı hariç prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2016 yılında yüzde 72.9 iken, 2018 yılında yüzde 76 olarak gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde aktif sigortalı (çalışan) sayısının 21 milyon 131 binden 21 milyon 865 bine, pasif sigortalı (emekli) sayısının ise dosya bazında 11 milyon 52 binden 11 milyon 723 bine ulaştığı ifade edildi. Planda, “Bu veriler, malî açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi hedefinde olduğumuzu göstermektedir” denildi.

    Prim tahakkukunu ve tahsilatını artırmayı amaçlayan SGK, primlerin gerçek kazançlar üzerinden bildirilmesi ve alternatif prim tahsilatı yöntemleri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütecek.

    İcraya intikal eden prim alacaklarının tahsilat oranını artırmak amacıyla elektronik araç haczi, e-Tapu haczi, e-Mevduat haczi gibi bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması sağlanacak.

    Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla risk odaklı denetimler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Bu amaçla, kurumun denetim personeli sayısı da artırılacak.

    REKLAM

    Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

    İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

    İstihdamın artırılmasına yönelik değişik adlar altında teşvikler uygulanıyor. Teşviklerin gerçekten istihdamı artırıp artırmadığı veya ne kadar artırdığı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Bu nedenle istihdam teşviklerine ilişkin etki analizi yapılarak teşvikler ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanacak, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak.

    DENETİM ELEMANI SAYISI YETERSİZ

    Strateji planında SGK’nın önündeki fırsat ve tehditler analiz edilerek, tehditlere yönelik neler yapılacağı da değerlendirildi. Denetim kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu sektörlerde yeterli sayıda denetim yapılamadığı belirtilen planda, denetim kapasitesinin tasarruf tedbirleri yüzünden artırılamadığı, denetim elemanı alımındaki sürecin uzaması sonucu denetim elemanlarının iş yoğunluğunun, denetim kapasitesini olumsuz yönde etkilediği kaydedildi. Denetimlerin verimliliğinin sağlanabilmesi açısından teknolojik altyapının geliştirilmesi, denetim kapasitesinin daha etkin kullanılabilmesi için planlı denetim ve veri analizlerinin yapılması gibi tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

    Sosyal güvenlik sistemine yapılan transferlerin kamu finansman dengesini olumsuz etkilediğine dikkat çekilen planda, mali açıdan sürdürülebilir yapı oluşturularak aktif/pasif dengesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

    Beyin göçünün artması da kurumun önündeki tehditler arasında sayıldı. Beşeri sermayenin ülkeden kaçışıyla prim gelirlerinde azalma olduğu, çözüm olarak beyin göçüne yol açan faktörlerin azaltılması gerektiği belirtildi.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ